Plansze anatomiczne 3D

Układ kostny

Plansza przedstawia szkielet ludzki w dwóch całościowych ujęciach: z przodu i z tyłu. Mniejsze ryciny ukazujące czaszkę w różnych rzutach doskonale przybliżają jej anatomię. Na odrębnych ilustracjach wyeksponowano szczegóły budowy kręgosłupa, miednicy, kończyn i niektórych stawów. Wszystkie elementy szkieletu człowieka są dokładnie i wyczerpująco opisane. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Układ mięśniowy

Plansza przedstawia układ mięśniowy człowieka w dwóch całościowych ujęciach: z przodu i z tyłu. Uwagę zwracają osobno wyeksponowane mięśnie kończyn i twarzy, a także przekroje włókien mięśniowych. Wszystkie elementy układu mięśniowego człowieka są dokładnie i wyczerpująco opisane. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Osteoporoza

Plansza zawiera informacje na temat przyczyn, zapobiegania i leczenia osteoporozy. Przedstawia różnice między sylwetką osoby młodszej i zdrowej a sylwetką osoby starszej, cierpiącej na osteoporozę. Na specjalnej rycinie zaznaczono miejsca najczęstszych złamań osteoporotycznych. Inne ilustracje przybliżają budowę histologiczną tkanki kostnej, a także zmianę struktury kości osoby dotkniętej tym schorzeniem. Podkreślono także ogromne znaczenie przestrzegania odpowiedniej diety przez pacjenta.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Zapalenie stawów

Kolorowa plansza przedstawia makro i mikroanatomię zapalenia stawów. Zawiera także liczne informacje na temat samego schorzenia oraz sposobów jego leczenia. Na dużych ilustracjach można prześledzić kolejne zmiany zachodzące stopniowo w stawach w przebiegu procesów zapalnych.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Choroba reumatyczna

Plansza zawiera istotne informacje na temat choroby reumatycznej, a także – na osobnych ilustracjach – przybliża jej charakterystyczne objawy, takie jak na przykład deformacje dłoni.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Czaszka

Kolorowa plansza przedstawia czaszkę ludzką w kilku rzutach i przekrojach. Zawiera szczegółowy opis jej budowy dokonany z kilku różnych perspektyw. Na kolejnych ilustracjach zostały zaznaczone kości oraz ich okolice anatomiczne (łącznie z kosteczkami ucha wewnętrznego). Kolorowe miniatury pozwalają lepiej zrozumieć, gdzie w czaszce przebiegają granice między poszczególnymi kośćmi. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Kręgosłup

Plansza przedstawia kręgosłup ludzki w dwóch rzutach. Zamieszczono na niej między innymi szczegółowy opis budowy tej struktury – zarówno jako całości, jak i jej wybranych elementów składowych. Mniejsze ilustracje dostarczają podstawowych informacji na temat wad postawy, takich jak na przykład skolioza, a także patologii w obrębie krążka międzykręgowego.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Ramię i łokieć

Plansza dzięki swojej jasnej i intensywnej kolorystyce w sposób przejrzysty przybliża anatomię ramienia i łokcia. Główna rycina przedstawia dokładne położenie kości ramiennej w kończynie górnej i związany z nią aparat więzadłowy. Kilka mniejszych ilustracji eksponuje poszczególne elementy, między innymi kość ramienną i łopatkę, mięśnie, naczynia i nerwy. Na planszy podano także inne informacje dotyczące tej okolicy anatomicznej. Kolorem błękitnym zostały zaznaczone powierzchnie stawowe.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Ręka i nadgarstek

Plansza przedstawia budowę i wybrane zagadnienia dotyczące patologii ręki i nadgarstka. Mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy są ukazane w dwóch rzutach – od wewnętrznej i od zewnętrznej strony dłoni. Na osobnej rycinie wyeksponowano elementy kostne. Kilka mniejszych rysunków dotyczy najczęstszych chorób tej okolicy. Oprócz dokładnych opisów jej budowy, znalazły się tutaj także najważniejsze informacje na temat wybranych stanów patologicznych ręki i nadgarstka.

Nakład minimalny 500 sztuk

1 / 1
 

Miednica i biodro

Kolorowa plansza przedstawia miednicę i biodro. Jest wzbogacona o ich wyczerpujące opisy anatomiczne. Na rycinach wyeksponowano kości tworzące miednicę oraz linie określające jej wymiary, a także układ mięśniowy i stawy. Niewątpliwą zaletą planszy jest to, że zawiera ona informacje o częstych patologiach związanych z tą okolicą anatomiczną. Są one również wyeksponowane na ilustracjach. Dzięki temu pacjent łatwo może znaleźć interesujący go problem i przeczytać jego opis. Dużo uwagi poświęcono między innymi złamaniu szyjki kości udowej i operacyjnym metodom leczenia tego schorzenia.

Nakład minimalny 500 sztuk

1 / 1
 

Staw kolanowy

Staw kolanowy jest bardzo złożoną strukturą. Dlatego plansza została podzielona na dwa obszary. Pierwszy z nich przedstawia anatomię tej okolicy. Na głównej rycinie wyeksponowano kości tworzące staw wraz z aparatem więzadłowym. Mniejsze ilustracje przybliżają inne jego aspekty, takie jak na przykład układ mięśniowy, powierzchnie stawowe czy unaczynienie. Drugi obszar tworzą opisy (wraz z odpowiadającymi im barwnymi ilustracjami) wybranych zagadnień związanych z patologią stawu kolanowego. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Stopa

Kolorowa plansza ilustruje budowę stopy. Na głównej rycinie wyeksponowano fragment kończyny dolnej. Zaznaczono na niej i opisano elementy anatomiczne składające się na stopę i goleń, takie jak kości, mięśnie, nerwy i naczynia. Mniejsze ryciny szczegółowo przybliżają kości i stawy stopy w kilku rzutach anatomicznych. Zawierają one opisy zaznaczonych elementów i okolic anatomicznych. Między ilustracjami umieszczono informacje dotyczące najważniejszych patologii tej okolicy. Należą do nich między innymi deformacje stóp oraz zmiany troficzne. Dzięki temu lekarz w sposób obrazowy i przekonujący może wyjaśnić pacjentowi, jak ważna jest profilaktyka stopy cukrzycowej oraz dbanie o prawidłową glikemię przez chorych na cukrzycę.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Deformacje stóp

Plansza jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy zajmujących się deformacjami stóp. Przedstawia nie tylko deformacje stóp u dorosłych, lecz także wady wrodzone i patologie wieku dziecięcego. Opisane są między innymi: stopa końsko-szpotawa, stopa wysklepiona, stopa koślawa, nabyte płaskostopie i halluks. Na mniejszych ilustracjach wyeksponowano także prawidłowe wysklepienie stopy (z zaznaczeniem odpowiedniej krzywej) oraz odcisk zdrowej stopy.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Urazy sportowe

Kolorowa plansza przedstawia kilka częstych urazów związanych z uprawianiem sportu. Na głównej rycinie widać czarnoskórego mężczyznę w ruchu. Na jego ciele umieszczono punkty wskazujące najczęstsze miejsca urazów. Towarzyszą im opisy konkretnych problemów oraz ilustrujące je bardziej szczegółowe ryciny. Przy każdej z nich widoczne są miniaturowe symboliczne oznaczenia tych dyscyplin sportu, przy uprawianiu których najczęściej dochodzi do urazów określonego typu.
Inne przydatne informacje podano u dołu planszy. Jest ona cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinetach lekarzy medycyny sportowej oraz ortopedów.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Oko

Plansza przedstawia anatomię i fizjologię oka – przekrój warstwowy przez gałkę oczną wraz z nerwem wzrokowym. Mniejsze ryciny przybliżają między innymi położenie oka w oczodole i przekrój przez zatokę, aparat łzowy i aparat rzęskowy, obraz dna oka uzyskany przy użyciu sprzętu okulistycznego oraz schematyczne rysunki naczyń krwionośnych i mięśni poruszających gałką oczną. Inne ilustracje dotyczą budowy histologicznej, ułożenia komórek w siatkówce oraz stosunku jej poszczególnych warstw względem siebie, a także fizjologii oka. Krótki opis patologii na różnych poziomach drogi wzrokowej zamieszczono w tabeli. Kilka rycin przedstawia również działanie naturalnej soczewki oraz sztucznych soczewek stosowanych w okularach. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza okulistycznym.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Choroby oczu

Plansza składa się z dwóch dużych i kilku mniejszych rysunków wraz z opisami ważnych schorzeń. Na największej rycinie, umieszczonej u góry, widać przekrój przez cale oko. Wyróżnione są jego poszczególne warstwy. Opisom struktur anatomicznych towarzyszy graficzny podział stref odnoszących się do najczęstszych ich chorób, na przykład w obszarze soczewki znajduje się opis zaćmy. Rysunek ten przedstawia także zapalenie rogówki, owrzodzenie rogówki, jaskrę, czerniaka naczyniówki, odklejenie siatkówki, tylne odwarstwienie ciała szklistego, krwawienie do ciała szklistego, męty, zapalenie naczyniówki i ciałka rzęskowego oraz zapalenie spojówek. Mniejsze ilustracje dotyczą różnych rodzajów zeza, zeza porażennego, patchingu jako metody leczniczej, złamania dna oczodołu, siatkówczaka, zmian na dnie oka w cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym, zmian starczych i chorób występujących przy zapaleniu nerwu wzrokowego. Są też opisy zapalenia gruczołu łzowego, zespołu suchego oka i zapalenia woreczka łzowego. Drugi pod względem wielkości obrazek jest także podzielony na strefy. Towarzyszą im opisy gradówki, jęczmienia, zapalenia brzegów powiek, raka podstawnokomórkowego oraz ropowicy oczodołu. Na samym dole są też schematycznie przybliżone wady refrakcji: krótkowzroczność, dalekowzroczność i dalekowzroczność starcza. Całość wieńczą krótkie porady dla pacjenta, co zrobić w przypadku oparzenia, dostania się ciała obcego do oka oraz w kilku innych sytuacjach. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza okulistycznym.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Ucho

Plansza anatomiczna na barwnych rycinach przedstawia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Zawiera szczegółowe opisy budowy makro i mikroskopowej tego narządu. W dużym powiększeniu widoczne jest ucho (cały narząd) oraz błędnik. Mniejsze ilustracje przybliżają błonę bębenkową i układ kosteczek słuchowych, a także histologiczną budowę narządu słuchu. Na ilustracji mózgu zaznaczono również pole Brodmanna odpowiadające za słuch. Przekrój przez czaszkę uwidacznia z kolei część skalistą części skroniowej. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza laryngologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Krtań

Plansza przedstawia anatomię i patologię krtani. Znajduje się na niej kilka jej przekrojów wraz ze szczegółowymi opisami. Jedna z ilustracji przybliża umiejscowienie krtani w szyi. Na mniejszych rysunkach przedstawiono ruchomość chrząstek krtani oraz fałdy głosowe w kliku położeniach. Wyeksponowano także unaczynienie tego narządu. Duża kolorowa rycina po prawej stronie przedstawia przekrój przez wszystkie piętra krtani. Znalazły się na niej także informacje o niektórych chorobach dotyczących tego obszaru anatomicznego. Na specjalnej rycinie zilustrowano również przebieg badania laryngologicznego. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza laryngologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Nieżyt nosa i zapalenie zatok

Plansza przedstawia najważniejsze informacje na temat nieżytu nosa i zapalenia zatok. Wyjaśniono na niej także poszczególne schorzenia, wskazano ich przyczyny oraz scharakteryzowano przebieg leczenia zarówno stanów ostrych, jak i przewlekłych. Na głównej rycinie wyeksponowano głowę mężczyzny, na której zaznaczono zatoki i połączenie oczu z jamą nosową. Trzy mniejsze ilustracje to przekroje strzałkowe przez kilka warstw głowy, uwidaczniające przestrzenną strukturę zatok i jamy nosowo-gardłowej. Na dole planszy zamieszczono zdjęcie rentgenowskie pokazujące zapalenie zatok. Obok niego znajduje się opis dotyczący tego, jak je zdiagnozować.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Choroby ucha środkowego

Kolorowa plansza przedstawia badanie ucha za pomocą otoskopu. Wyjaśniono na niej także budowę i funkcjonowanie ucha oraz jego połączenie z gardłem przez trąbkę Eustachiusza. Mniejsze ilustracje przedstawiają między innymi infekcje wyrostka sutkowatego (wraz z opisem patologii: wyjaśnienie zagadnienia, objawy, leczenie), zespół ziejącej trąbki słuchowej oraz zaburzenia upowietrznienia ucha środkowego (wraz z opisem leczenia: krople). Trzy ryciny eksponują błonę bębenkową – stan normalny, zapalenie i stan po paracentezie. U dołu podano także informacje na temat urazów ucha oraz infekcji ucha środkowego z propozycją leczenia. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza laryngologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Infekcje układu oddechowego

Plansza dotyczy chorób układu oddechowego. Na pierwszym planie widać sylwetkę kobiety z zaznaczonym układem oddechowym człowieka. Jego anatomię doskonale przybliżają mniejsze ryciny ukazujące między innymi zatoki, ucho, tkankę płucną, oskrzele oraz gardło. W przejrzysty sposób omówione są połączenia zarówno zatok przynosowych z jamą nosową (oraz drogi szerzenia się infekcji przez błonę śluzową), jak i jamy bębenkowej ucha z nosową częścią gardła (w kontekście zapalenia ucha środkowego). Na planszy wyeksponowano także model rhinovirusa, będącego częstą przyczyną zakażeń. Odpowiedni opis wyjaśnia, czym jest zapalenie i w jaki sposób ono powstaje. Szczególną uwagę poświęcono zapaleniu gardła, krtani, oskrzeli i płuc. Zakażenia z wyższych pięter układu oddechowego mogą się bowiem szerzyć na niższe, na przykład zapalenie oskrzeli może prowadzić do zapalenia płuc. Osobna rycina przedstawia infekcje dróg oddechowych u dzieci. Są one bardzo na nie podatne, ponieważ ich błona śluzowa ciągle się rozwija. Podano niepokojące objawy, które powinny skłonić rodzica do skontaktowania się z lekarzem. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, pediatrów, laryngologów czy pulmonologów.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Zęby

 Plansza przedstawia zęby, cały układ stomatognatyczny człowieka oraz jamę ustną. Na głównej rycinie widać schemat budowy zęba. Wyeksponowano także jego unerwienie – wszystkie nerwy oznaczono kolorem żółtym, co ułatwi lekarzowi wyjaśnienie pacjentom mechanizmów działania proponowanego sposobu znieczulenia. Mniejsze ryciny ukazują między innymi schemat uzębienia mlecznego i stałego, a także szczękę i żuchwę wraz z zawiązkami zębów (po lewej stronie) oraz układem zębów stałych (po prawej stronie). Na rysunku jamy ustnej zaznaczono najważniejsze jej elementy, takie jak język, zęby, podniebienie miękkie, podniebienie twarde i języczek. Są też ilustracje zębów przybliżające kilka rodzajów korzeni, co może ułatwić pacjentowi zrozumienie istoty leczenia endodontycznego. Szczególną uwagę poświęcono różnego rodzaju patologiom. Nieusuwana płytka nazębna może bowiem doprowadzić do zapalenia dziąseł, przyzębia i próchnicy. Przedstawiono również progresję próchnicy i rozwój zmian zapalnych przyzębia. Na zdjęciach widać konsekwencje niewłaściwej techniki szczotkowania, próchnicę na powierzchni stycznej oraz przebarwienia. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza stomatologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk

1 / 1
 

Skóra

 Plansza przedstawia skórę. Na kolorowej rycinie zaznaczono wszystkie warstwy tworzące ten narząd oraz tkankę podskórną. Interesujące opisy wyjaśniają, z czego składają się te elementy, a także przybliżają ich podstawowe funkcje. Bardzo starannie uwidoczniono sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych, sieć nerwów, receptory i gruczoły potowe. Na mniejszej rycinie zaznaczono warstwę rogową, szklistą, ziarnistą, kolczastą oraz podstawną. Ilustracje i zdjęcia przedstawiają zmiany skórne, takie jak: plama, pokrzywka, pryszcz, grudka, krostka, blizna, wysypka i inne. W przejrzysty sposób omówiono także podstawowe składniki leków stosowanych na skórę. Na planszy znalazły się również informacje na temat włosów i paznokci oraz wpływu promieniowania UV na skórę.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Rak skóry

Plansza dotyczy raka skóry. Na kilku schematycznych obrazkach przedstawiono różne aspekty tej choroby. Główną jej przyczyną jest promieniowanie UV, które wnika do wnętrza komórki i uszkadza materiał genetyczny. Na mniejszych rycinach wyeksponowano chorobę Bowena, czyli postać raka przedinwazyjnego (zmiany histologiczne, objawy, miejsca występowania), rogowacenie słoneczne starcze (po długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne na powierzchni skóry powstają łuszczące się plamy – 10% z nich może wykazywać progresję do raka), raka płaskonabłonkowego (zmiany histologiczne, miejsca występowania, zwłaszcza w okolicy oka, i inne istotne informacje na temat choroby). Opisano również pieprzyki, grzybicę, raka podstawnokomórkowego i czerniaka złośliwego wraz z różnymi typami szerzenia się nowotworu. Tabela zawiera klasyfikację czerniaka złośliwego. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe sposoby ochrony przed słońcem. Zilustrowano to na rysunku i omówiono w postaci porad dla pacjentów. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza lekarzy dermatologów i medycyny rodzinnej.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Układ oddechowy

 Kolorowa plansza przedstawia anatomię układu oddechowego. Na pierwszym planie widać sylwetkę mężczyzny z zaznaczonymi elementami tego układu oraz ich opisami. Na mniejszej rycinie ukazano układ oddechowy (w płaszczyźnie czołowej) oraz jego górną część mieszczącą się w głowie (w płaszczyźnie strzałkowej). Kolejne ilustracje przedstawiają płuco lewe i płuco prawe wraz z naczyniami wnęk. Szczególną uwagę poświęcono pęcherzykowi płucnemu wraz z oplatającą go siecią naczyń włosowatych. Między tymi elementami zachodzi proces wymiany gazowej. Osobna rycina przedstawia przekroje przez płuca i klatkę piersiową wraz z żebrami i warstwami mięśni międzyżebrowych. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Zapalenie płuc

Plansza dotyczy zapalenia płuc. W centrum znajduje się duża rycina ukazująca dolne drogi oddechowe. Zamieszczona definicja zapalenia płuc zawiera liczne informacje na temat tej choroby, między innymi czynniki ryzyka (cukrzyca, alkoholizm, niedobory immunologiczne). Mniejsze ilustracje ukazują różnice między zmianami zachodzącymi w pęcherzykach w przebiegu bakteryjnego oraz wirusowego zapalenia płuc. Szczególną uwagę poświęcono objawom choroby i wykonywanym badaniom. Cennym uzupełnieniem są zdjęcia rentgenowskie przedstawiające zapalenie płatowe, zapalenie śródmiąższowe oraz zapalenie odoskrzelowe, a także opis metod leczenia różnego typu zapaleń płuc. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Astma

Plansza dotyczy astmy. Główna rycina przedstawia wygląd chorego podczas napadu. Oddycha przez usta, podpiera się na rękach, a na jego twarzy maluje się przerażenie. Kolorowe rysunki ukazują czynniki, które mogą wywoływać astmę. Należą do nich produkty spożywcze, sierść zwierząt, roztocza kurzu domowego i wiele innych. Inne ryciny ukazują związek występowania objawów z porą roku oraz pozytywny wpływ zmiany klimatu na proces leczenia. Duża ilustracja przedstawia zmiany zachodzące w oskrzelach i oskrzelikach, wywoływanie zapalenia i produkcję śluzu. Wyeksponowano także przekroje przez oskrzela w powiększeniu oraz ich uszkodzenie. Szczególną uwagę poświęcono urządzeniom, przez które podaje się tlen, takim jak na przykład maska tlenowa. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza lekarzy medycyny rodzinnej, alergologów, pulmonologów i laryngologów.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

Plansza dotyczy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pod definicją schorzenia znajduje się rycina przedstawiająca dolne drogi oddechowe dotknięte zmianami. Zaznaczono na niej powiększony, rozdęty pęcherzyk płucny, co utrudnia wymianę gazową zachodzącą między siecią naczyń włosowatych a ścianą pęcherzyka. Na mniejszej rycinie ukazano grupę rozdętych pęcherzyków rozedmowych na przekroju poprzecznym. POChP jest poważnym schorzeniem, które w USA dotyka 16 mln osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyczyną ponad 80% przypadków jest palenie papierosów (por. diagram kołowy z okrągłą popielniczką). Plansza zawiera także informacje na temat objawów POChP oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Cennym uzupełnieniem są dwa zdjęcia rentgenowskie – jedno przedstawiające płuca zdrowego pacjenta, a drugie – płuca pacjenta z POChP. Znalazł się tu także wykres spirometrii wraz z opisem badania oraz praktyczne rady dla pacjentów. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Serce

Plansza przedstawia anatomię serca. Na głównej rycinie widać przekrój przez serce oraz najważniejsze naczynia krwionośne. Wyeksponowano mięśnie brodawkowate, aparat ścięgnisty zastawek, a także aortę i pień płucny wraz z ich podstawowymi odgałęzieniami. Mniejsze ilustracje ukazują serce z przodu i z tyłu (widok na osierdzie), małe i duże krążenie krwi (płucne i trzewne), schemat zastawek oraz ułożenie serca w klatce piersiowej. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.  

1 / 1
 

Częste schorzenia serca

Plansza dotyczy często występujących chorób serca. Zaznaczono na niej kierunki rozchodzenia się bólu po zawale mięśnia sercowego. Na mniejszych rycinach przedstawiono między innymi leżącego pacjenta z obrzękami kończyn dolnych i wodobrzuszem (czyli objawami świadczącymi o niewydolności krążenia), uszkodzenie strun ścięgnistych oraz zwężenie aorty. Ważnym dodatkiem są elektrokardiogramy przedstawiające niemiarowy rytm zatokowy, bradykardię i tachykardię. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza kardiologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Układ naczyniowy

Plansza przedstawia układ naczyniowy. Na pierwszym planie widać sylwetkę człowieka z zaznaczonymi połączeniami naczyniowymi wraz z centralnym narządem (sercem) oraz najważniejszymi organami innych okolic. Mniejsze kolorowe ryciny ukazują złożoną sieć naczyń krwionośnych, które oplatają swoją siatką całe ciało człowieka. Wyeksponowano na nich zwłaszcza głowę i szyję w płaszczyźnie strzałkowej, klatkę piersiową i jamę brzuszną w płaszczyźnie czołowej, kończynę górną i dolną oraz miednicę. Bardzo dokładne opisy swoim układem graficznym przypominają atlas anatomiczny. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk, 

1 / 1
 

Istotne klinicznie naczynia i nerwy

Plansza przedstawia istotne klinicznie naczynia i nerwy. Mniejsze ryciny ukazują przebieg żył powierzchownych kończyny górnej (co pomaga zrozumieć i dobrze zaplanować na przykład zabieg wenopunkcji) oraz naczyń tętniczych (co jest istotne przy pobieraniu materiału na przykład do badań gazometrycznych), a także ułożenie naczyń względem ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. Szczególną uwagę poświęcono unerwieniu dłoni, zarówno powierzchni dłoniowej, jak i grzbietowej. Wyeksponowano także sieć naczyniową powierzchni grzbietowej dłoni (jest to ważna informacja, przydatna zwłaszcza podczas zakładania wenflonów). Na innych ilustracjach widać najważniejsze naczynia głowy i szyi, a także mięsień pośladkowy większy i położenie nerwu kulszowego – ułatwia to wykonanie zastrzyku domięśniowego w taki sposób, aby nie uszkodzić nerwu. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Nadciśnienie tętnicze

Plansza dotyczy nadciśnienia tętniczego oraz jego powikłań. Na pierwszym planie widać kobietę z nadwagą, jest to bowiem częsty powód wystąpienia tego schorzenia. Mniejsze ryciny dotyczą innych problemów związanych z nadciśnieniem tętniczym, a towarzyszące im opisy wyjaśniają w kilku zdaniach zilustrowane zagadnienia, takie jak miażdżyca, udary, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niewydolność nerek oraz zmiany na dnie oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego krwi. Bardzo istotna w takim przypadku jest profilaktyka i zdrowy styl życia: uprawianie sportu i odpowiednia dieta. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Żylaki

Plansza dotyczy żylaków kończyn dolnych. Na głównej rycinie przedstawiono układ żył z przodu i z tyłu. Na mniejszych ilustracjach widać przekroje przez naczynia żylne, zastawki i anastomozy, a także udział mięśni w transporcie krwi żylnej oraz zmiany makroskopowe wywołane występowaniem żylaków na całej kończynie dolnej i na stopach. Wymienione są również badania, jakie można wykonać, diagnozując to schorzenie. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce – można tu znaleźć informacje dotyczące tego, co robić (ćwiczenia fizyczne, jazda na rowerze), a czego unikać (przebywanie w pozycji siedzącej, noszenie butów na wysokim obcasie), by nie dopuścić do rozwinięcia się choroby. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Zakrzepica żył głębokich

 Plansza dotyczy zakrzepicy żył głębokich. Ciekawe ilustracje przybliżają patomechanizm powstawania zakrzepicy żył głębokich oraz jej następstwa. Zakrzep powstaje w żyłach kończyny dolej. Może się on oderwać i przemieszczać wzdłuż układu żylnego zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na planszy, a także spowodować powstanie zatoru, na przykład w płucach. Na mniejszych rycinach przedstawiono zakrzep powstający w żyle (aż do poziomu komórkowego – erytrocytów osiadłych na siateczce fibrylarnej), mechanizm pompy mięśniowej wraz z krótkim opisem oraz zatorowość płucną. Podano także czynniki ryzyka (przedłużone przebywanie w pozycji siedzącej, na przykład podczas długich podróży samolotem) oraz informacje na temat objawów i rozwoju choroby oraz jej leczenia i zapobiegania. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Krew

Plansza przedstawia krew. Na mniejszych rycinach uwidoczniono schematy elementów morfotycznych składających się na tę tkankę, takie jak: erytrocyty, neutrofile, limfocyty, płytki krwi i inne. Opisano także ich funkcje. Wyjaśniono również proces powstawania krwi i miejsce, w którym on zachodzi. Na planszy znalazły się też informacje o składzie krwi, grupach krwi oraz o odczynie Biernackiego. Szczególną uwagę poświęcono chorobom związanym z krwią, takim jak anemia (objawy, sposób powstawania) oraz białaczka. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Układ limfatyczny

 Plansza przedstawia układ limfatyczny. Zostały na niej zaznaczone ważne elementy tworzące układ limfatyczny, a także inne narządy z nim związane, takie jak żołądek, jelita oraz sieć węzłów chłonnych szyi. Szczególna uwagę poświęcono połączeniu układu limfatycznego z układem krwionośnym. Bardzo szczegółowe ryciny wraz z opisami swoim układem graficznym przypominają atlas anatomiczny. Plansza jest cennym materiałem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Układ pokarmowy

Plansza przedstawia układ pokarmowy. Na pierwszym planie widać sylwetkę mężczyzny z zaznaczonymi najważniejszymi elementami tego układu. Wszystkie zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane. Mniejsze ryciny dotyczą między innymi mechanizmu połykania, położenia żołądka, trzustki, pęcherzyka żółciowego oraz naczyń zaopatrujących te narządy w krew. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak budowa histologiczna ściany żołądka, zastawka krętniczo-kątnicza, anatomia jelita grubego, budowa histologiczna i architektonika zrazika wątrobowego, a także układ pokarmowy z zaopatrującymi go naczyniami. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk

1 / 1
 

Wątroba

Kolorowa plansza przedstawia wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Omawia zarówno ich budowę makroskopową (w różnych rzutach), jak i mikroskopową. Szczególną uwagę poświęcono architektonice zrazika wątrobowego, a także pęcherzykowi żółciowemu wraz z przewodem żółciowym wspólnym i przewodem trzustkowym oraz jego ujściu (brodawce Vatera). Wyeksponowano strukturę przestrzenną wątroby, zwłaszcza jej dolną powierzchnię, do której przylegają narządy jamy brzusznej. Na mniejszej rycinie ukazano położenie wątroby w całym układzie pokarmowym. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Żołądek

 Plansza przedstawia żołądek. Na głównej rycinie zaznaczono i opisano wszystkie jego elementy anatomiczne. Mniejsze ilustracje przybliżają między innymi budowę histologiczną ściany żołądka oraz unaczynienie i unerwienie tego narządu. Poszczególne naczynia i nerwy są precyzyjnie przedstawione. Szczególną uwagę poświęcono funkcjonowaniu żołądka oraz jego schorzeniom, takim jak rak żołądka, zapalenie żołądka i wrzody. Podano informacje o przyczynach i czynnikach ryzyka tych chorób oraz o ich leczeniu. Omówiono rolę inhibitorów pompy protonowej w farmakoterapii. Przybliżono także procedurę medyczną nazywaną gastroskopią. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Choroby układu pokarmowego

Plansza dotyczy chorób układu pokarmowego. Na głównej rycinie widać sylwetkę mężczyzny z zaznaczonymi najważniejszymi elementami układu pokarmowego. Wszystkie zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane, tak jak w atlasie anatomicznym. Osobna ilustracja przybliża górny odcinek układu pokarmowego. Niektóre jego elementy, na przykład zęby czy wpust, zostały powiększone. Na planszy znalazły się również istotne informacje na temat funkcjonowania i zaburzeń układu pokarmowego, takich jak nudności, wymioty, zgaga czy czkawka. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu tak zwanego ostrego brzucha, istotnemu z klinicznego punktu widzenia, a także stanom patologicznym (żółtaczka, zaburzenia połykania, wzdęcia, zaparcia, krew w stolcu, biegunka).

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Rak jelita grubego

Kolorowa plansza dotyczy raka jelita grubego. Na głównej rycinie przedstawiającej ten fragment układu pokarmowego zaznaczono możliwe umiejscowienia guza. Podano też procentowy udział występowania zmian nowotworowych w danej lokalizacji. Szczególną uwagę poświęcono badaniom diagnostycznym (takim jak per rectum, endoskopia, wirtualna kolonoskopia, badanie na obecność krwi w stolcu). Precyzyjnie opisano zmiany polipowate, zmiany przerzutowe oraz sztuczny odbyt. Cennym dodatkiem są informacje o częstości występowania tego nowotworu i o czynnikach ryzyka oraz o ogromnym znaczeniu jak najwcześniejszej diagnostyki.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Zapalenie wątroby

Plansza dotyczy różnych typów wirusowego zapalenia wątroby (WZW). Na głównej rycinie przedstawiono wątrobę i woreczek żółciowy. Podano także podstawowe informacje na temat WZW typu A, B i C oraz sposobów jego diagnozowania. Na mniejszych ilustracjach ukazano charakterystyczne objawy WZW – zażółcenie powłok skórnych, żółty kolor oczu (spowodowany wybarwieniem się włókien elastyny twardówki), powiększenie wątroby (wyczuwalne w badaniu palpacyjnym). Szczególną uwagę poświęcono sposobom rozprzestrzeniania się wirusów oraz metodom zapobiegania szerzeniu się zakażeń. Podkreślono znaczenie dbania o higienę i częstego mycia rąk (zwłaszcza przy WZW A) oraz unikania piercingu i innych ryzykownych zachowań.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Cukrzyca

Plansza dotyczy cukrzycy. Wyjaśnia, czym jest to schorzenie oraz przybliża jego dwa typy – cukrzycę I i cukrzycę II. Choć różnią się one patofizjologią, objawami, przyczynami i sposobem leczenia, to czasami mogą występować równocześnie. Na mniejszej rycinie widać trzustkę – narząd związany z gospodarką węglowodanową, który produkuje insulinę. W cukrzycy jego funkcjonowanie jest zaburzone. Inne ilustracje dotyczą powikłań tej częstej i poważnej choroby. Szczególną uwagę poświęcono tak zwanej stopie cukrzycowej. W przejrzysty sposób podano ważne dla pacjenta rady dotyczące tego, jak radzić sobie z cukrzycą. Najistotniejsza jest odpowiednia dieta, prowadzenie dzienniczka, regularne badania kontrolne i uprawianie sportu a także unikanie palenia tytoniu i picia alkoholu. Omówiono także różne formy terapii (najpierw jest to zmiana diety, potem farmakoterapia doustna, a w dalszej kolejności – zastrzyki z insuliną).

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Cholesterol

Plansza dotyczy cholesterolu. Na rycinach przedstawiono chemiczny wzór cholesterolu i trójglicerydów. Omówiono także proces metabolizmu cholesterolu i jego wpływ na różne układy i narządy w organizmie człowieka. Szczególną uwagę poświęcono skutkom zbyt wysokiego stężenia tej substancji we krwi – miażdżycy tętnic, zawałowi mięśnia sercowego i zmianom w ośrodkowym układzie nerwowym. Schematycznie przedstawiono zamykanie się światła naczyń wraz z progresją zmian miażdżycowych. W przejrzysty sposób omówiono sposoby zmniejszania poziomu cholesterolu (odpowiednia dieta, unikanie używek, aktywność fizyczna, farmakoterapia).

Nakład minimalny 500 sztuk 

1 / 1
 

Układ moczowy

Plansza przedstawia układ moczowy. Na głównej rycinie zaznaczono i opisano wszystkie jego elementy anatomiczne: nerkę z nadnerczami oraz naczynia je zaopatrujące, położone w sąsiedztwie naczyń głównych (aorty brzusznej i żyły głównej dolnej), oraz pęcherz moczowy. Mniejsze ilustracje przybliżają budowę nerki, kłębuszka nerkowego, systemu kanalików nerkowych (kanalik bliższy, pętla Henlego, kanalik dalszy, cewka zbiorcza). Szczególną uwagę poświęcono położeniu nerek (prawa jest niżej niż lewa) oraz dymorfizmowi płciowemu w obrębie układu moczowego człowieka.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Nerka

Kolorowa rycina dotyczy funkcjonowania i chorób nerek. Na głównym rysunku przedstawiającym przekrój podłużny nerki zaznaczono i opisano wszystkie jej elementy anatomiczne. Omówiono położenie i funkcje tego narządu oraz jego wybrane schorzenia (odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica nerkowa, rak nerki, nadciśnienie). Podano metody diagnozowania i leczenia tych chorób. Szczególną uwagę poświęcono hemodializie. Mniejsze ilustracje przybliżają budowę i funkcje ciałka nerkowego i aparatu przykłębuszkowego, a także systemu kanalików nerkowych wraz kierunkiem promieniowania bólu w kolce moczowodu.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Gruczoł krokowy

Plansza przedstawia gruczoł sterczowy. Na głównej rycinie zaznaczono i opisano wszystkie jego elementy anatomiczne. Ukazano także przekrój prostaty zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i strzałkowej. Mniejsze ilustracje przybliżają anatomię pęcherza, ciał jamistych i gąbczastych, naczyń oraz prącia i jądra z najądrzem. Zwracają uwagę ryciny dotyczące leczenia schorzeń tego gruczołu i jego dysfunkcji związanych z wiekiem, takich jak problemy z oddawaniem moczu. W przejrzysty sposób omówiono także badanie per rectum oraz przezcewkową resekcję prostaty.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Narządy płciowe żeńskie

Plansza przedstawia żeńskie narządy płciowe. Na głównej rycinie zaznaczono i opisano jajnik oraz omówiono cykl jajnikowy. Mniejsze ilustracje ukazują unerwienie i unaczynienie krocza oraz macicę z przydatkami. Rysunek przekrojowy tej okolicy pozwala na dokładniejsze przestudiowanie anatomii narządu rodnego. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza ginekologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Nietrzymanie moczu u kobiet

Kolorowa plansza dotyczy mięśni miednicy i nieotrzymania moczu u kobiet. Na głównej grafice przedstawiającej kobietę w ruchu zostały naniesione najważniejsze informacje dotyczące poruszanego problemu. Widać na niej położenie pęcherza moczowego, macicy i odbytnicy względem siebie. Znajomość tego zagadnienia jest szczególnie istotna w leczeniu chirurgicznym. Szczególna uwagę poświęcono również propozycjom leczenia tego schorzenia oraz praktycznym poradom dla pacjentek.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Ciąża

Plansza dotyczy ciąży. Znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tego szczególnego stanu. W organizmie kobiety zachodzi wówczas wiele zmian, w tym również hormonalnych (wahania poziomu progesteronu i estrogenu przedstawiono na osobnym wykresie). Zmienia się także macica i ułożenie dziecka w łonie matki. Wszystko to przedstawiono na osobnych rycinach. Szczególną uwagę poświęcono też niewydolności cieśniowo-szyjkowej.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Poród

Plansza dotyczy porodu. Na poszczególnych rycinach przedstawiono między innymi ćwiczenia wykonywane przed porodem, aktywność skurczową macicy, ustawienie dziecka w stosunku do kanału rodnego oraz kolejne etapy porodu. Ten szczególny moment w życiu kobiety może być źródłem wielu obaw z nim związanych. Dlatego warto sobie przyswoić kilka podstawowych informacji na ten temat.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Gruczoł sutkowy u kobiet

 Plansza przedstawia gruczoł piersiowy kobiety. Na poszczególnych rycinach szczegółowo ukazano jego anatomię. Omówiono również spływ naczyń limfatycznych z tego obszaru. Na specjalnej ilustracji czterema kolorami oznaczono kwadranty piersi. Szczególną uwagę poświęcono często występującym zmianom patologicznym gruczołu sutkowego oraz właściwym metodom samobadania piersi. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza ginekologicznym.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Karmienie piersią

Kolorowa plansza dotyczy prawidłowego karmienia dziecka piersią. Jest ono istotne nie tylko dlatego, że wraz z mlekiem dziecko otrzymuje produkty odżywcze oraz immunoglobuliny odpornościowe. Może także stwarzać warunki do nawiązania lepszego kontaktu matki z dzieckiem. Na rycinach mniejszych rycinach pokazano karmienie piersią w różnych pozycjach oraz sposób sztucznego odciągania pokarmu. Można to zrobić przy użyciu specjalnych urządzeń.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Antykoncepcja

Plansza dotyczy zagadnień związanych z zapobieganiem ciąży. W przystępny sposób wyjaśnia pojęcie regulacji urodzeń oraz wskaźnika Pearla, a także charakteryzuje takie metody antykoncepcyjne, jak tabletki antykoncepcyjne, wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca hormony, metody chirurgiczne (sterylizacja mężczyzn i kobiet), kapturki i krążki zamykające wejście do macicy, diafragma oraz prezerwatywy dla kobiet i mężczyzn. Znajdują się tu również informacje na temat środków chemicznych, na przykład spermicydów. Na specjalnym wykresie pokazano i opisano cykl menstruacyjny kobiety. Wiele miejsca poświęcono omówieniu naturalnych metod zapobiegania ciąży. Na czerwonym tle umieszczono też informacje na temat nieskutecznych metod antykoncepcji i mitów z nimi związanych.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Wegetatywny układ nerwowy

Plansza przedstawia wegetatywny układ nerwowy. Steruje on czynnościami wielu narządów. Na głównej rycinie widać sylwetkę mężczyzny z zaznaczonymi najważniejszymi elementami tego układu (pień wegetatywny, zwoje, nerwy). Wszystkie zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane. Czytelny jest także funkcjonalny podział na jego dwie części – współczulną i przywspółczulną. Na mniejszych rycinach przedstawiono i omówiono efekty wywołane przez pobudzenie danej części układu współczulnego (wyjaśniono na przykład, co się dzieje ze źrenicą podczas aktywacji tego układu).

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Mózg

Plansza przedstawia mózg. Na ilustracjach ukazano liczne przekroje tego niezwykle ważnego narządu w kilku rzutach. Uwzględniają one różne aspekty, między innymi unaczynienie, podział na płaty i opony mózgu. Wszystkie zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane, tak jak w atlasie anatomicznym. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Układ nerwowy

Kolorowa plansza przedstawia układ nerwowy. Na dwóch dużych rycinach szczegółowo ukazano jego anatomię w dwóch ujęciach – z przodu i z tyłu. Zaznaczono też wszystkie najważniejsze nerwy oraz przybliżono ich stosunki anatomiczne z mięśniami i naczyniami. Szczególną uwagę poświęcono mózgowi, kręgosłupowi, pojedynczemu kręgowi, nerwom międzyżebrowym oraz kształtowaniu się cewy nerwowej.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Nerwy rdzeniowe

Plansza przedstawia nerwy rdzeniowe. Na dwóch dużych rycinach za pomocą różnych kolorów ukazano zakres unerwienia danych nerwów w dwóch ujęciach – z przodu i z tyłu. Szczególną uwagę poświęcono nerwom międzyżebrowym i kręgosłupowi. Plansza bardzo szczegółowo omawia zagadnienie i może być przydatna w diagnostyce neurologicznej.

Nakład minimalny 500 sztuk. 

1 / 1
 

Padaczka

 Plansza dotyczy padaczki. Na głównej rycinie przedstawiono mężczyznę podczas ataku padaczkowego. Wyjaśniono także istotę choroby oraz omówiono sposoby diagnostyki tego schorzenia wraz z przykładowymi zapisami badania EEG mózgu. Na mniejszych rycinach ukazano występowanie ognisk padaczkowych i rozprzestrzeniania się nieprawidłowej fali elektrycznej w mózgu. Szczególną uwagę poświęcono metodom leczenia, a zwłaszcza farmakoterapii.

Nakład minimalny 500 sztuk.

1 / 1
 

Udar

Plansza przedstawia zator. Na kolorowych rycinach wyeksponowano mózg (w różnych przekrojach, między innymi w przekroju strzałkowym) ze szczególnym uwzględnieniem jego położenia w czaszce oraz względem kręgosłupa. Dużo uwagi poświęcono także unaczynieniu tego narządu. Jego wszystkie elementy anatomiczne zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane. Omówiono również patogenezę zatoru powstającego w zmienionych chorobowo naczyniach. Mniejsza rycina dotyczy jamy poudarowej. Plansza jest cennym środkiem dydaktycznym. Świetnie się sprawdzi między innymi w gabinecie lekarskim, zwłaszcza neurologicznym.

1 / 1
 

Choroba Alzheimera

Plansza dotyczy choroby Alzheimera. Obok podstawowych informacji na temat tego schorzenia i jego odkrywcy znalazły się na niej również wiadomości o objawach (z podziałem na występujące na początku choroby, w jej trakcie oraz w stadium zaawansowanym), przyczynach (zaledwie w około 10 procentach przypadków jest ona odziedziczona) i diagnostyce (wywiad lekarski i badania dodatkowe, w tym – obrazowe). Wszystkie te informacje zostały podane w niezwykle przejrzystej formie. Szczególną uwagę poświęcono stosowanym metodom leczenia. Bardzo często bowiem okazuje się, że terapia niefarmakologiczna jest niewystarczająca. Odpowiedni dobór leków jest niezwykle istotny – można dzięki temu zmniejszyć cierpienie pacjenta. Bardzo pomocne są również znajdujące się na planszy wskazówki dla rodziny chorego, ułatwiające jego najbliższym podjęcie najwłaściwszej formy opieki. 

1 / 1
 

Choroba Parkinsona

Plansza dotyczy choroby Parkinsona. Obok podstawowych informacji na temat tego schorzenia znalazły się na niej również wiadomości o objawach. Zostały one podzielone na kilka grup (zmiany mentalne i psychologiczne, zmiany ze strony układu wegetatywnego, zmiany napięcia mięśniowego, drżenie spoczynkowe oraz nieprawidłowy chód i akineza). Szczególną uwagę poświęcono pierwszym objawom (drżenie rąk, spadek motywacji, nawracający ból szyi i barków). Wymieniono również przyczyny pojawiania się choroby oraz dostępne metody leczenia (terapia farmakologiczna i zajęciowa, fizjoterapia, a nawet leczenie chirurgiczne). Omówiono także patofizjologię choroby (na ilustracjach przedstawiających szczelinę synaptyczną z błoną pre- i postsynaptyczną). Dokładnie opisano, jak zmienia się życie chorego i jego wygląd. Bardzo pomocne są wskazówki dla rodziny chorego, ułatwiające jego najbliższym podjęcie najwłaściwszej formy opieki. 

1 / 1
 

Alergie

Plansza dotyczy alergii. Wyjaśnia mechanizm powstawania nadmiernej reakcji układu immunologicznego na dany alergen (od pierwszego z nim kontaktu aż do degranulacji komórki tucznej i powstania objawów klinicznych, takich jak zwężenie oskrzelików i problemy z oddychaniem). Wyjątkowo niebezpiecznym skutkiem reakcji alergicznej jest wstrząs anafilaktyczny. Należy wówczas wezwać pogotowie. W oczekiwaniu na karetkę trzeba zadbać o to, by nogi pacjenta były uniesione do góry. Szczególną uwagę poświęcono metodom diagnostycznym (wywiad, testy skórne, badania laboratoryjne) oraz schorzeniom związanym z alergią (alergiczny nieżyt nosa, wyprysk skórny kontaktowy, alergie pokarmowe, reakcje krzyżowe czy osutka polekowa). Wymieniono również wybrane metody leczenia (terapia przeciwhistaminowa i immunologiczna – odczulanie).

 

1 / 1
 

Immunologia w transplantologii

Plansza dotyczy immunologii transplantacyjnej. Na rycinach przedstawiono między innymi różne komórki układu odpornościowego (limfocyty T, B, makrofagi) oraz ich powiązania przez interleukiny oraz chemotaksję. Szczególną uwagę poświęcono istotnym z punktu widzenia transplantologii receptorom oraz lekom immunosupresyjnym (steroidy, cyklosporyna A, azatiopryna i cyklofosfamid). 

1 / 1
 

Ludzki genotyp

Plansza przedstawia ludzki genom. Mniejsze ilustracje przybliżają między innymi budowę komórki eukariotycznej wraz z najważniejszymi organellami subkomórkowymi. Na coraz większych powiększeniach widać jądro komórkowe, chromosom i pojedynczą nić DNA. Podano także informacje o kwasie nukleinowym, kodzie genetycznym i strukturze DNA (za to odkrycie jego autorom została przyznana Nagroda Nobla). Krótko opisano również replikację i biosyntezę białka.

1 / 1
 

Choroba refluksowa

Plansza dotyczy choroby refluksowej żołądka. Obok podstawowych informacji na temat tego schorzenia znalazły się również wiadomości o sposobach jego diagnozowania. Mniejsze ilustracje przedstawiają zmiany zachodzące we wpuście żołądka pojawiające się wraz z rozwojem choroby. Omówiono także czynniki wywołujące objawy oraz pogarszające stan pacjenta, a także różne metody leczenia. Bardzo pomocne są również praktyczne wskazówki dla chorego.

1 / 1
 

Bóle głowy

Plansza dotyczy dość częstego problemu bólów głowy. Dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu, czym one są, jak się je dzieli oraz jak ważną rolę odgrywa układ naczyniowo-nerwowy w patogenezie bólu. Opisano liczne stany internistyczne, które mogą prowadzić do jego powstania. Czasami jest on powodowany przez różne urazy okolicy głowy i szyi oraz mózgu. Niekiedy wynika z przyjmowania niektórych substancji, takich jak nikotyna czy narkotyki. Bywa także skutkiem niezdrowego stylu życia. Omówiono również neuralgię nerwu trójdzielnego. Duża część planszy jest poświęcona migrenie. Porównano ją z napięciowymi bólami głowy, a także wymieniono czynniki mogące wywołać napad migreny oraz podano sposoby jej leczenia. W osobnej ramce zebrano informacje na temat bólu głowy u dzieci. Na planszy znalazły się także praktyczne wskazówki dla pacjenta. 

1 / 1
 

Odleżyny

Plansza dotyczy odleżyn. Dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu, czym one są i w jakich miejscach najczęściej się pojawiają, a także omówieniu gradacji zmian (stopnie I–IV). W przejrzystej formie podano patogenezę choroby i jej konsekwencje. Wymieniono też ogólne sposoby zapobiegania powstawaniu odleżyn. Podano i opisano liczne czynniki ryzyka, zebrane w trzech grupach: czynniki ogólne, uciski, zaburzenia czucia. Duża część planszy została poświęcona metodom leczenia. Podkreślono, jak ważne jest właściwe ułożenie pacjenta w łóżku, stosowanie odpowiednich materacy, opieka nad chorym oraz pielęgnacja ran odleżynowych. 

1 / 1
 

Grypa

Plansza dotyczy grypy. Zawarto na niej podstawowe informacje oraz dane statystyczne dotyczące tej choroby. Dokładnie opisano cykl powstawania wirusa grypy, wymieniono grupy szczególnego ryzyka oraz omówiono zasady postępowania w przypadku zachorowania. Ze względu na pewną trudność w rozpoznawaniu tego schorzenia, w tabeli przedstawiono porównanie grypy i infekcji grypopodobnych w zakresie ich etiologii, objawów, występowania, rozprzestrzeniania się oraz przebiegu choroby i jej powikłań. Na mapie świata zaznaczono miejsca, w których grypa występuje szczególnie często. Na mniejszych rycinach zobrazowano, jak wirus przenosi się między człowiekiem a zwierzętami oraz jak wirus wnika do komórki, namnaża się w niej, a w końcu opuszcza ją i jednocześnie niszczy.

 

1 / 1
 

HIV i AIDS

Plansza dotyczy wirusa HIV. Wyjaśniono na niej, czym jest HIV i AIDS oraz jakie są możliwe drogi zakażenia, a także przedstawiono dane na temat epidemiologii wirusa za Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Z mapy świata można między innymi odczytać informacje o liczbie osób zakażonych wirusem HIV i o liczbie zgonów z powodu AIDS. Na kolorowych ilustracjach pokazano budowę cząstki wirusa oraz jego rodzaje. Wszystkie elementy zostały precyzyjnie oznaczone i podpisane. Omówiono także cykl wirusa. Podano wiele objawów zakażenia wirusem HIV (gorączka, biegunka, utrata wagi ciała). Dużo uwagi poświęcono czynnikom ryzyka zakażenia się wirusem oraz diagnostyce (możliwość wykonania testów na obecność wirusa i metoda PCR). W formie graficznej przedstawiono też codzienne zachowania, które nie powodują ryzyka zakażenia. 

1 / 1
 

Rak

Plansza dotyczy raka. Wyjaśniono, czym jest to schorzenie. Za Światową Organizacją Zdrowia (WHO) podano epidemiologię zachorowań oraz wymieniono 11 najczęstszych odmian raka u kobiet i mężczyzn w 2011 roku. Opisano, jak to się dzieje, że zdrowa komórka wchodzi w transformację nowotworową, czym są przerzuty oraz w jaki sposób dochodzi do naciekania naczyń. Na mapie świata zaprezentowano bardziej szczegółowe dane na temat raka jelita grubego. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom ryzyka zachorowania, metodom zapobiegania oraz leczenia, a także formom pomocy osobom nieuleczalnie chorym. 

1 / 1
 

Urazy szyjnego odcinka kręgosłupa

Plansza dotyczy urazów związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Na kolorowych ilustracjach przedstawiono między innymi uszkodzenia, do jakich dochodzi w obrębie kręgosłupa oraz jaki jest mechanizm ich powstawania w zależności od różnych czynników. Szczególną uwagę poświęcono układowi nerwowemu, zwłaszcza jego fragmentowi położonemu przy kręgosłupie. Omówiono także urazy kości, stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni i aparatu więzadłowego oraz poważne powikłania tych urazów, mogące prowadzić nawet do śmierci. Zaprezentowano dane dotyczące stopni ciężkości urazów oraz częstości ich występowania, a także towarzyszących im objawów. Przedstawiono również metody badania i leczenia. Wreszcie podano praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak się zachować w sytuacji, w której zderzenie jest nieuniknione. 

1 / 1
 

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Plansza dotyczy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS). Na kolorowych ilustracjach przedstawiono metody ratowania życia. Jest to bardzo ważna umiejętność – nieoczekiwanie każdy może się bowiem stać świadkiem poważnego wypadku. Krok po kroku omówiono, co należy zrobić, aby uratować życie oraz zabezpieczyć funkcje życiowe człowieka do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Pokazano także, jak ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej (tzw. bezpiecznej). Omówiono sytuacje, w których powinno się użyć zewnętrznego przenośnego defibrylatora (ALS), który jest łatwy w obsłudze – wystarczy podążać za wydawanymi przez niego instrukcjami. Szczególną uwagę poświęcono temu, w jaki sposób uciskać klatkę piersiową oraz prowadzić sztuczną wentylację, a także co zrobić w przypadku zakrztuszenia. 

1 / 1
 

Uzależnienie od narkotyków

Plansza dotyczy uzależnienia od narkotyków. Podano na niej definicję uzależnienia przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przedstawiono podział na uzależnienie fizyczne i psychiczne oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby postawić rozpoznanie. Zaprezentowano także substancje, których stosowanie prowadzi do uzależnienia. Omówiono między innymi ich formy występowania, wywoływane efekty, działania niepożądane oraz możliwe długoterminowe konsekwencje. Opisano amfetaminę, kokainę, substancje wziewne, heroinę, kanabinoidy, halucynogeny. Osobne miejsce poświęcono uzależnieniu od leków. Wymieniono objawy mogące sugerować przyjmowanie narkotyków oraz mogące towarzyszyć przedawkowaniu leków. Na diagramie zaprezentowano etapy leczenia. Podkreślono aspekt psychologiczny i środowiskowy przyjmowania narkotyków. Omówiono również objawy zespołu odstawiennego. 

1 / 1
 

Uzależnienie od alkoholu

Plansza dotyczy zespołu zależności alkoholowej. Dużo miejsca poświęcono metabolizmowi alkoholu, sposobom jego wchłaniania i wpływowi na organizm człowieka w zależności od dawki i czasu, który upłynął od jej przyjęcia (między innymi oczopląs i halucynacje). Przedstawiono również fazy uzależnienia od alkoholu według Jellinka i towarzyszące im objawy. Omówiono takie zagadnienia, jak encefalopatia Wernickiego, zespół Korsakoffa, majaczenie alkoholowe, zespół objawów odstawiennych oraz halucynoza alkoholowa. Na mniejszych rysunkach pokazano organy wewnętrzne oraz ich choroby mogące wystąpić w wyniku zespołu zależności alkoholowej. Zwrócono szczególną uwagę na społeczne aspekty nadużywania alkoholu oraz metody terapii. 

1 / 1
 

Uzależnienie od nikotyny

Plansza dotyczy uzależnienia od nikotyny. Na mniejszych rycinach przedstawiono kluczowe dla życia i zdrowia człowieka organy dotknięte procesami chorobowymi w wyniku palenia tytoniu (mózg, serce, płuca, żołądek), a także układ naczyniowy, komórki płciowe oraz płód. Szczególną uwagę poświęcono korzyściom wynikającym z pokonania nałogu, metodom pomocnym w rzucaniu palenia oraz pozytywnym zmianom zachodzącym w organizmie osoby, która zrezygnowała z nikotyny. Dokładnie omówiono sam proces uzależnienia oraz mechanizmy jego powstania. Niezwykle pomocny jest również test służący ocenie stopnia uzależnienia od nikotyny.

 

1 / 1
 

Nasze produkty