Modele anatomiczne

Model przedstawiający mózg w transparentnej obudowie

Model jest doskonałym narzędziem pracy pomagającym wyjaśnić pacjentowi budowę mózgu i wytłumaczyć, w których miejscach mogą być zlokalizowane guzy. Lokalizacja zmiany chorobowej może wpływać na funkcje ruchowe, mowę, wzrok i inne. Model pozwala na zaprezentowanie pacjentowi tej zależności.

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk 

1 / 1
 

Model mózgu z kartami informacyjnymi

Model składa się z pięciu szczegółowych warstw, wyjaśniających powstawanie schizofrenii. Pozwala na lepsze zrozumienie psychopatofizjologii następujących zjawisk:

 • objawy pozytywne (wytwórcze);
 • objawy negatywne;
 • objawy pozapiramidowe;
 • zaburzeń seksualnych;
 • szlaków serotoninowych.
   

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Czteroczęściowy model mózgu

Model prezentuje mózg bez zmian chorobowych. Składa się z czterech części, dzięki czemu dostarcza informacji o wnętrzu mózgu. Model można składać i rozkładać, a solidna podstawa zapewnia utrzymanie go w ramie i pokazanie w całości. 

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model pokazujący unaczynienie tętnicze mózgu

Transparentny model pozwala wyjaśnić skomplikowaną sieć naczyniową mózgu:

 • Zawiera tętnicę środkową mózgu z jej drobnymi odgałęzieniami,
 • Tętnicę soczewkowo-prążkowiową, gdzie często są zlokalizowane zatory,
 • Dobrze widoczne koło tętnicze Willisa z odgałęzieniami;
 • Zawiera tętnicę szyjną wewnętrzną.

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

 

1 / 1
 

Dwuczęściowy model mózgu

Model prezentuje mózg bez zmian chorobowych. Składa się z dwóch części, dzięki czemu dostarcza informacji o wnętrzu mózgu. Model można składać i rozkładać, a podstawka zapewnia utrzymanie go i pokazanie w całości 

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Lekki model mózgu

Lżejszy i łatwiejszy w obsłudze niż inne modele. Pozwala opisać struktury i wyjaśnić działanie układu limbicznego. Transparentne nakładki można umieszczać w płaszczyźnie strzałkowej. Opisują one ścieżki neuronalne związane z powstawaniem choroby afektywnej dwubiegunowej (bipolarnej) oraz schizofrenii.

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk 

1 / 1
 

Podświetlany model mózgu

Model przedstawia głowę z umieszczonym wewnątrz akrylowym mózgiem. Posiada 3 guziki do podświetlenia różnych szlaków:

 • dopaminergicznych,
 • noradrenergicznych
 • i serotoninowych.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Podświetlany model mózgu - 2

Model składa się z przekroju przez głowę z umieszczonym wewnątrz mózgiem. Ma na celu lokalizację przewodzenia szlaków dopaminergicznych i noradrenergicznych w mózgu Przez dwie podświetlone sekcje.Doskonale nadaje się do wyjaśnienia ADHD i kontrolowania go za pomocą leków.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model mózgu na akrylowej podstawie

Model pokazuje przebieg szlaków serotoninowych i noradrenergicznych w mózgu. Na podstawie braku równowagi w przewodzeniu jednej z tych substancji można stwierdzić powstanie depresji i objawów lękowych. Doskonałe narzędzie edukacyjne dla lekarzy i pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model przedstawiający mózg złożony z kolorowych fragmentów

Model zawiera 12 uformowanych kolorowych fragmentów, które pokazują różne obszary funkcjonowania kory mózgowej i móżdżku. Doskonałe narzędzie edukacyjne do nauki anatomii.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model mózgu

Na modelu zaznaczono mózg w różnych kolorach by wyodrębnić różne płaty i regiony mózgu. Model na odwrocie posiada miejsce na umieszczenie informacji o leku. Magnetyczny mechanizm zamykający zbudowany jest z dwóch paneli na zawiasach.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model mózgu zamknięty w sześcianie

Zaprojekowany, aby porównać dwa różne przekroje związane z postawieniem diagnozy o migrenie.
W górnej części sześcianu wbudowano zegar do użytku praktycznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Dwuczęściowy model mózgu

Model mózgu rozdzielono na 2 części, każdy element zaznaczono innym kolorem aby wyodrębnić różne płaty i regiony. Model zamontowano na solidnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Dwuczęściowy model mózgu - 2

Model mózgu rozdzielono na 2 części w białym kolorze. Został zamontowany na stabilnej bazie z jasnego plastiku.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model pokazujący struktury związane z powstawaniem migreny

Konstrukcja modelu pokazuje, że ból pochodzący z pleców lub zatok, może być mylnie rozpoznawany, jako migrena. Model składa się z mózgu i transparentnej czaszki. Transparentne nakładki opisują obszary, które odpowiedzialne są za powstawanie bólu głowy, np.

 • nerw trójdzielny,
 • górny odcinek szyji;

Narzędzie służące lekarzowi do dyskusji z pacjentem na temat bólu głowy, określenia jego charakteru oraz lokalizacji.
 

Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model obrazujący depresję z miernikiem bólu

 • Model wykorzystuje sekwencje świetlne by zaprezentować drogi nerwowe wykazując związek między psychicznymi i fizycznymi aspektami depresji;
 • Wolno stojący transparentny model ciała otacza świecący model układu nerwowego;
 • W podstawie znajdują się karty, na których znajdują się informacje mówiące prostym językiem o różnych aspektach depresji;
 • Miernik bólu pozwala pacjentowi bez poczucia strachu wskazać poziom bólu będącego wynikiem depresji.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model oka

Model pokazujący przekrój oczodołu wraz z zawartością tj:

 • mięśniami gałkoruchowymi,
 • kościami otaczającymi oczodół,
 • ciałem szklistym wraz ze sprężystą otoczką;

Cztery barwnie ilustrowane nakładki pokazujące istotę jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamkowego, zespołu suchego oka. Kiedy nakładka jest umieszczona w modelu, na przekroju widoczny jest tekst i ilustracje ukazujące, jak zmiana wpływa na wzrok.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model rogówki oka

Zawiera cztery wymienialne części obrazujące stany rogówki:
• zdrowa rogówka;
• stożek rogówki;
• dystrofię Fuchsa;
• keratopatii pęcherzowej.
Na tylnej części podstawy, na której umieszczono model jest tablica, która zawiera wszystkie istotne informacje.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Miniaturowy model oka

Model pokazuje przekrój przez gałkę oczną umiejscowioną na podstawie z tworzywa sztucznego. W tylnej części podstawy zaznaczono wszystkie struktury anatomiczne.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model gałki ocznej z zaćmą

Model zawiera pięć wymiennych soczewek, które pokazują różne typy i stadia zaćmy:
• podtorebkową;
• torebkową;
• dojrzałą;
• korową;
• jądrową.
Posiada tablice, na której są wydrukowane wszystkie informacje dla pacjenta na temat tej choroby.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model ucha

Model zaprojektowany, by pomóc zrozumieć pacjentom często występujące schorzenia:

 • zapalenie ucha środkowego,
 • infekcje ucha środkowego;

Ten trójwymiarowy model jest nieodzownym elementem edukacyjnym. Pokazuje trąbka Eustachiusza w położeniu poziomym, charakterystycznym dla dzieci - jest to cecha ułatwiająca zakażenia bakteryjne. Pozwala wytłumaczyć dlaczego dzieci są bardziej podatne na zakażenia tego obszaru.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model ucha

Na modelu dokładnie zaznaczono najważniejsze struktury anatomiczne takie jak błona bębenkowa, kanał słuchowy zewnętrzny, ucho środkowe, trąbka Eustachiusza, ślimak.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zatok

 • Transparentny akrylowy model, w którym struktury anatomiczne są zaznaczone kolorem, ułatwia wyjaśnienie pacjentom ich stanu;
 • Zakładki wyciągane z podstawy zawierają ilustracje i opisują zatoki zdrowe, u osób mających zmiany alergiczne oraz inne;
 • Zawiera także dwa ilustrowane notesy, na których lekarz może zapisać pacjentowi niezbędne informacje.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk 

1 / 1
 

Model zatok w transparentnej głowie

 • Model pozwala zademonstrować użycie sprayów donosowych;
 • Model ze strukturami anatomicznymi zaznaczonymi kolorem umieszczony jest na atrakcyjnie wglądającej metalowej podstawie. Ukazuje jak połączone są ze sobą zatoki oraz jak może być leczona alergia i zapalenie zatok.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk 

1 / 1
 

Model zatok

Model prezentuje przekrój przez głowę człowieka, na którym uwidocznione zostały drogi oddechowe, zatoki, mózg oraz jama ustna. Znajduje się on na stabilnej podstawie, a w tylnej części znajduje się tablica z opisem anatomicznym wszystkich struktur pokazanych na modelu.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zatok i górnych dróg oddechowych

Model prezentuje przekrój przez zatoki oraz górne drogi oddechowe. Jest umieszczony na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zatok i płuc

Model składa się z dwóch części osadzonych na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego. Po lewej stronie jest przekrój przez zatoki i drogi oddechowe, po prawej jest model płuc, częściowo otwarty, by uwidocznić tchawicę, oskrzela, naczynia krwionośne oraz węzły chłonne i drogę przepływu powietrza.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model płuc

Model osadzony na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego przedstawia płuca. Jest częściowo otwarty, dzięki czemu dokładnie zostały zaznaczone tchawica, oskrzela, naczynia krwionośne, węzły chłonne oraz droga przepływu powietrza w drogach oddechowych.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model płuc

Model pokazuje płuca z tchawicą, oskrzelami, oskrzelikami oraz naczyniami krwionośnymi. Po jednej stronie widzimy normalne płuco, po drugiej stronie płuca zmienione w wyniku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz raka. Model jest umieszczony na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego, posiada wydrukowaną kartę z ilustracjami i dokładnym opisem choroby.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model płuc połączony magnesami

Model przedstawia płuca z tchawicą. Po jednej stronie widzimy normalne płuco, a po drugiej płuco ze zmianami patologicznymi na skutek choroby. Model jest połączony ze sobą silnymi magnesami.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zdrowych płuc

 • Model wykonany z niezwykłą dbałością o detale - pokazuje anatomię zdrowych płuc;
 • Zaprojektowany by pomóc onkologom wyjaśnić pacjentom, gdzie znajdują się węzły N2 i N3;
 • Stanowiąc cenne narzędzie edukacyjne pomaga wyjaśnić pacjentowi diagnozę i terapię.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model płuc tchawicy i serca połączony magnesami

Model składa się z płuc, tchawicy oraz serca. Po jednej stronie widać normalne płuco a po drugiej płuco z patologicznymi zmianami. Wszystkie części modelu są połączone ze sobą silnymi magnesami.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model oskrzeli

Służy on do wyjaśnienia trzech stadiów infekcji wirusem RSV w płucach u osoby, u której nie są one w pełni wykształcone. Dwie karty zawierają informacje na temat infekcji RSV i rozwoju płuc.
Wymiary: 9.5" x 5.5" x 8" H

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zwężenia oskrzelików

 • Model prezentuje stan nadmiernie zwężonych oskrzelików, do którego dochodzi podczas ataku astmy;
 • Atak astmy powoduje zmniejszony przepływ przez drogi oddechowe do skurczu, znacznie ograniczając ilość dostępnego powietrza;
 • Zapalenie oskrzelików i komórki kubkowe uwalniają śluz zamykający ich światło;
 • Dla porównania obok umieszczono model zdrowych oskrzelików;
 • W podstawie znajdują się karty opisujące metody leczenia i prewencji.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Czteroczęściowy model oskrzelików

 • Przeznaczony dla lekarzy pierwszego kontatku, pulmunologów i alergologów;
 • Pokazuje oskrzeliki dotknięte astmą w czterech stadiach zaawansowania;
 • Oskrzeliki ułożone obok siebie wraz ze wzrostem nasilenia zmian astmatycznych (od zdrowych do stanu ciężkiego);
 • Korzyści przynoszone przez model są dwojakie;
 • Służy jako pomoc wizualna pomagając lekarzowi wyjaśnić korzyści z przyjmowania leków przeciwastmatycznych;
 • Ponadto ułatwia pokazanie zróżnicowanych stadiów zaawansowania, cech choroby i związanego z tym leczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model oskrzela zdrowego i dotkniętego astmą

Model pokazuje zdrowe oskrzele oraz oskrzele, w którym widać stan zapalny i obrzęk w przebiegu astmy. Umieszczony został na stabilnej podstawie. W tylnej części podstawy jest rycina z przekrojem przez zdrowe i patologicznie zmienione oskrzele.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zdrowego oskrzela i oskrzela w przebiegu astmy

Model prezentuje oskrzela. Z jednej strony widzimy prawidłowe oskrzele, a z drugiej oskrzele w przebiegu astmy. Część tchawicy została wycięta z modelu by dokładnie uwidocznić obrzęk zapalny wewnątrz narządu.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model obrazujący astmę

Model składa się z dwóch części pokazujących różne stadia zapalenia związanego z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Model pokazuje:
• zdrowe oskrzela;
• przewlekłe zapalenie;
• ostry skurcz oskrzeli z zapaleniem.
Dwie karty zawierają informację na temat astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Wymiary: 9.5" x 5.5" x 8" H
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Pediatryczny model z nebulizatorem

 • Model ułatwia edukacje rodziców dzieci cierpiących na astmę przy użyciu nebulizatora;
 • Lekarz może zademonstrować użycie dwóch popularnych ustników, w zależności od wieku dziecka;
 • Po wyjęciu poziomej karty prześwitujące światło uwidacznia drogi oddechowe od nosa do oskrzelików;
 • Karty zawierają ilustracje dla porównania zdrowych oskrzelików i dotkniętych astmą.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model mięśni grzbietu

 • Model pomocny podczas rozmowy z pacjentem o bólu pleców;
 • Delikatny i giętki;
 • Zewnętrzna i środkowa warstwa mięśniowa jest zdejmowalna dzięki czemu nauka anatomii jest łatwiejsza i bardziej aktywna;
 • Seria kart opowiada jak mięśnie grzbietu, szyi, kostki u nogi, kończyny dolnej mogą być dotknięte przez poszarpanie i skurcz mięśniowy.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model do nauki wykonywania zastrzyków

 • Model naśladuje skórę, ma odpowiednią grubość do nauki wykonywania zastrzyków domięśniowych.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model skóry dotkniętej trądzikiem

 • Pomaga dermatologom wyjaśnić pacjentom proces związany z powstawaniem trądzika pod powierzchnią skóry;
 • Trzy bloczki przedstawiają skórę zdrową, z grudkami i krostami;
 • Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że świetnie nadaje się do pokoju badań i gabinetu dermatologicznego;
 • Podstawy części są opisane dla łatwego rozpoznania.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model skóry

 • Z pewnością przydatny w praktyce dermatologicznej do wyjaśnienia pacjentowi procesu chorobowego, który obejmuje skórę;
 • Model przedstawia skórę zdrową oraz dotkniętą łuszczycą i wypryskiem. Każdy trójwymiarowy model można odczepić od podstawy, co ułatwia edukację pacjenta;
 • Podstawy części są podpisane, każda ze ścian ukazuje różne stadia chorobowe;
 • W podstawce modelu jest miejsce na schowanie broszurek z informacjami dla pacjentów.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zdrowej skóry

Model zawiera przekrój zdrowej skóry, na którym dokładnie widać wszystkie jej warstwy takie jak:
• naskórek;
• skóra właściwa;
• tkanka podskórna.
Dokładnie zostały zaznaczone gruczoły łojowe, potowe, torebka włosa, naczynia krwionośne i włókna nerwowe. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model wyprysku skórnego

Model składa się z dwóch części ustawionych jedna za drugą. Tylna jest większa i tworząc tło ukazuje obraz zdrowej skóry, natomiast przednia skórę z wypryskiem. Można na niej znaleźć różne stadia choroby podostra ostra i przewlekła.

NakŁad minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model skóry ze zmianami łuszczycowymi

Model pokazuje zdrową skórę po jednej stronie oraz skórę zmienioną łuszczycowo po drugiej stronie ze szczególnym uwzględnieniem anatomii:
• warstwy naskórka;
• skóry właściwej;
• tkanki podskórnej.
Na modelu dokładnie zaznaczono gruczoły łojowe, potowe, torebkę włosa, naczynia krwionośne i włókna nerwowe. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 2
 

Trzyczęściowy model skóry

 • Pomaga zrozumieć pacjentowi przebieg i leczenie rogowacenia słonecznego;
 • Trzyczęściowy model zawiera przekroje, które można odczepiać od podstawy;
 • Pierwszy pokazuje przekrój przez zdrową skórę;
 • Drugi ukazuje rogowacenie słoneczne-stan przedrakowy;
 • Trzeci obrazuje sposób leczenia rogowacenia słonecznego polegający na aplikacji leku - Levulan Keratick i ekspozycji na specjalne niebieskie światło.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model skóry

Model skóry prezentuje 4 etapy powstawania raka skóry po jednej stronie oraz zmiany w skórze w łuszczycy po drugiej stronie. Model obrazuje budowę naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej, widać na nim gruczoł łojowy, potowy, torebkę włosa, naczynia krwionośne oraz włókna nerwowe.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model skóry zdrowej i wysuszonej

Model skóry składa się z dwóch przekrojów. Na jednym widać prawidłową zdrową skórę, na drugim wysuszoną. W obydwu przypadkach zaznaczono w powiększeniu widok najbardziej zewnętrznej warstwy naskórka.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Tablica z ryciną skóry

Model przedstawia tablicę z ryciną skóry umieszczoną na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego. Zawiera 4 wyciągane karty, na których dwustronnie wydrukowano informacje edukacyjne dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model łuszczycowego zapalenia stawów ręki

 • Model daje możliwość pokazania zmian degeneracyjnych stawów, które są związane z łuszczycą;
 • Ręka rozkłada się na dwie części ukazując przekrój przez jej wnętrze;
 • Ułatwia zrozumienie procesu chorobowego i tego, jak istotna jest terapia;
 • Ukazuje obraz zmian dotykających zarówno powierzchni skóry, jak i stawów;
 • Zawiera karty z informacjami dla pacjenta o różnych stadiach choroby i możliwości leczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model raka żołądka

 • Model składa się z dwóch części ilustrujących negatywny wpływ raka na żołądek i otaczające narządy;
 • Chory żołądek, przełyk i przyległe okolice anatomiczne widoczne są w górnej części modelu;
 • Model pokazuje różne zmiany chorobowe, np. wrzody żołądka, guz żołądka i przełyku;
 • Dolna część ukazuje model histologiczny ściany żołądka, uwzględniając warstwę mięśniową i śluzówkę oraz przykłady guzów w stadium od 0 do 3;
 • Jako narzędzie dydaktyczne może pomóc zrozumieć pacjentowi stopień zaawansowania choroby oraz sposoby szerzenia się guza przez ścianę żołądka lub za pomocą naczyń limfatycznych.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model wrzodów żołądka

 • Innowacyjny model żołądka z częściami, które można odczepiać w celu aktywnej demonstracji progresji choroby wrzodowej żołądka;
 • Zarówno lekarz, jak i pacjent w łatwy sposób może odczepić części modelu od podstawy, aby zilustrować procesy patofizjologiczne zachodzące we wrzodzie;
 • Model zawiera tablicę na której najdują się ryciny i informacje o tym, jak erozja i wrzód penetrują przez ścianę żołądka.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model żoądka i trzustki

 • Model przedstawia przekrój przez zdrowy żołądek i fragment trzustki;
 • Podstawa zawiera karty z informacjami dla pacjenta o wrzodach i sposobach ich leczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zapalenia przełyku

 • Model zawiera pięć połączeń żołądkowo-przełykowych, które można odczepiać;
 • Dzięki temu pacjent może bliżej zapoznać się z modelem i lepiej zrozumieć swój stan;
 • Połączenia ilustrują progresję nadżerkowego zapalenia przełyku;
 • Tylna tablica zawiera rycinę przekroju przez żołądek z uwzględnieniem struktur anatomicznych i wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk


 

1 / 1
 

Model nadżerkowego zapalenia przełyku

 • Model składa się z 5 elementów,pierwszy z nich jest przedstawia prawidłową błonę śluzową przełyku, na pozostałych widać stopnie zaniku przełyku według klasyfikacji LA w przypadku, gdy zaburzenie pozostaje bez leczenia;
 • Tylną część modelu stanowi makieta pokazująca zdjęcia z badania endoskopowego różnych stopni zaawansowania choroby, dzięki czemu łatwiej jest zaprezentować pacjentowi mechanizm i przebieg choroby.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zmienionej chorobowo wątroby

 • Model pokazuje wątrobę w 4 różnych stadiach, po lewej stronie jest widoczna wątroba, której miąższ jest niezmieniony chorobowo, następnie idąc w kierunku prawym widać przewlekłe zapalenie wątroby, marskość oraz najbardziej zaawansowane stadium- raka;
 • Dzięki modelowi lekarz może uświadomić pacjentowi że brak objawów nie wyklucza choroby ze strony układu pokarmowego, ponieważ np. zapalenie wątroby typu C w początkowym stadium nie daje dolegliwości natomiast przewlekłe zakażenie tym wirusem powoduje przewlekłe zapalenie wątroby, marskość a w konsekwencji raka.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Czteroczęściowy model wątroby

 • Wątroba na modelu jest podzielona na 4 części:
 1. Wątroba zdrowa bez zmian patologicznych,
 2. Zwłóknienie,
 3. Marskość
 4. Końcowe stadium choroby - rak.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model pęcherza

 • Model zaprojektowano by pomóc pacjentowi zrozumieć różnice w anatomii zdrowego i patologicznie zmienionego pęcherza;
 • Widoczny jest wrzód Hunnera, częsty objaw śródmiąższowego zapalenia pęcherza;
 • Przekrój przez miednicę pomaga lepiej poznać budowę mięśni dna miednicy;
 • Model zawiera wyciągane zakładki z informacjami edukacyjnymi.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Męski/żeński model pęcherza moczowego

 • Model pomaga wyjaśnić istotę pęcherza nadreaktywnego zarówno u kobiet, jak i mężczyzn;
 • Składa się z dwóch części -jednej obrazującą zdrowy pęcherz moczowy żeński i drugiej, na której jest przedstawiony pęcherz moczowy męski;
 • Karty umieszczone po obu stronach w podstawie zawierają informacje na temat pęcherza nadreaktywnego i jego objawów, nietrzymania moczu, opcji terapeutycznych;
 • Pęcherze odwzorowują dokładnie anatomię i stanowią cenną pomoc wizualną dla lekarza i pacjenta.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model jelita grubego

 • Model ukazuje powiększony przekrój przez odcinek zdrowego jelita grubego;
 • Karta stanowiąca tło zawiera ilustracje układu pokarmowego;
 • W podstawce znajduje się pięć kart informacyjnych - 4 z nich są transparentne jedna z nich może zostać umieszczona z tyłu by pokazać stosunek anatomiczny modelu do całości;
 • Pozostałe karty mogą być używane jako nakładki ilustrujące różne stopnie zaawansowania raka jelita grubego od stadium 0 do IV;
 • Model pomaga zrozumieć pacjentowi diagnozę raka jelita grubego.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model męskiej i żeńskiej miednicy

 • Dwustronny model pokazujący anatomię miednicy- po jednej stronie męskiej, po drugiej żeńskiej z zachowaniem rzeczywistych rozmiarów;
 • Przekroje zostały wykonane pod różnym kątem, by rozmiar i relacje w położeniu narządów były lepiej zrozumiane przez pacjenta;
 • Każda strona modelu ma ułatwić lekarzowi dyskusję z pacjentem na temat zdrowia reprodukcyjnego i chorób dróg moczowych;
 • 6 dwustronnych wyciąganych kart dołączonych do modelu zawiera informacje na temat problemów z nadmiernym oddawaniem moczu, chorób odbytnicy, przerostu prostaty oraz zaburzeń erekcji.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model żeńskiej miednicy - 1

 • Model pokazuje przekrój przez miednicę, zawierający takie struktury jak macica, pęcherz, pochwa, jajniki;
 • Poszczególne części tego modelu można wyjmować by odsłonić przekrój i wewnętrzne wnęki organów;
 • Model zawiera 6 wyciąganych kart, które przedstawiają kolorowe ilustracje opisujące najczęstsze zabiegi ginekologiczne i komplikacje;
 • Z tyłu modelu znajduje się notes z wyrywanymi kartkami, na których jest ilustracja macicy/pochwy.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model żeńskiej miednicy - 2

 • Model przedstawia przekrój przez miednicę, w której wszystkie widoczne narządy są zdrowe;
 • Służy do zapoznania kobiet z ich anatomią i ułatwia rozmowę z pacjentką;
 • Może być użyty do dyskusji na temat różnych stanów chorobowych i ich leczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model przekroju przez męskie narządy płciowe i miednicę

 • Model zaprojektowano by ułatwić pacjentowi zrozumienie anatomii i zaburzeń erekcji dzięki dokładnemu odwzorowaniu narządów;
 • Tablica jest zaprojektowana by zilustrować anatomię męskich narządów płciowych i zaburzenia erekcji;
 • Składa się z części trójwymiarowej, nakładek i towarzyszącego tekstu;
 • Model męskich narządów płciowych stanowi tło dla tablicy informacyjnej;
 • Pięć nakładek na trójwymiarowy model związanych z tematem dostarcza informacji dla pacjenta;
 • Dodatkowe karty tablicy przedstawiają informacje na temat zaburzeń erekcji i leczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model męskiej miednicy

 • Model pokazuje przekrój przez niezmienioną chorobowo męską miednicę z uwzględnieniem narządów płciowych;
 • Lekarze mogą wskazać pacjentowi obszary, które mogą zostać zmienione chorobowo oraz dotknięte działaniem leku co ułatwia rozmowę oraz zrozumienie problemu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model pokazujący zaburzenia erekcji u mężczyzny

 • Przekrój przez model pokazuje anatomię męskich narządów płciowych, na którym szczególnie zwraca się uwagę na unerwienie i dopływ krwi do penisa;
 • Dwa oddzielne przekroje penisa pokazują różnice anatomiczne pomiędzy penisem w spoczynku i w stanie erekcji;
 • Dodatkowo model zabiera wyciągane karty z informacjami edukacyjnymi dla pacjenta.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model raka gruczołu krokowego z przerzutami

 • Model przestawia przekrój przez męską miednicę i służy do edukacji pacjenta, jak rak prostaty rozprzestrzenia się z organu do węzłów chłonnych i okolicznych tkanek, w tym tkanki kostnej;
 • Model umieszczono na podstawie i poszczególne elementy mogą być wymieniane ze zdrowymi częściami okolic miednicy z innego modelu;
 • Lekarz może posłużyć się modelem w celu podkreślenia istoty leczenia i możliwych powikłań.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model gruczołu krokowego w kształcie sześcianu

 • Model ma kształt sześcianu, na każdej ścianie zawiera inne stadium zmian w gruczole krokowym - prawidłową anatomię, łagodny przerost, zaawansowany przerost i raka;
 • Obracając sześcian lekarz prezentuje pacjentowi progresję zmian.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model raka prostaty

 • Model pokazuje przekrój przez męską miednicę, w przedniej części podstawy widać przekroje przez zmieniony chorobowo gruczoł krokowy w różnych stadiach choroby;
 • Model stanowi użyteczne narzędzie do konsultacji z pacjentami na temat raka prostaty, identyfikując dokładną lokalizację gruczołu krokowego i jego stosunku do innych narządów męskiego układu rozrodczego;
 • Możliwość usunięcia niektórych elementów modelu daje lekarzowi możliwość dostosowania go do indywidualnego przypadku pacjenta i zachęca do bardziej świadomego dialogu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zmian gruczołu krokowego na skutek raka

 • Model składa się z 4 przekrojów gruczołu krokowego w różnych stadiach raka;
 • Jest dobrym narzędziem pracy dla urologów, ponieważ pozwala wytłumaczyć pacjentowi znaczenie dalszej terapii nawet po przejściu operacji.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model gruczołu krokowego i pęcherza - 1

 • Model przedstawia przekrój zdrowego pęcherza i gruczołu krokowego umieszczony na szerokiej podstawie, daje jasny i zwięzły obraz moczowodu, nasieniowodów i pęcherzyków nasiennych.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model gruczołu korkowego i pęcherza - 2

 • Model przestawia przekrój przez zdrowy pęcherz moczowy i gruczoł krokowy, uwidacznia moczowody, pęcherzyki nasienne i nasieniowody;
 • Dodatkowe akcesorium można przyczepić do modelu, aby zobrazować różnicę między zdrową prostatą a łagodnym rozrostem stercza (BPH).

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy

 • Model pokazuje przekrój przez niezmienione chorobowo narządy rodne kobiety;
 • Jajniki zostały pokazane zarówno w fazie folikularnej jak i lutealnej;
 • Do modelu dołączone są 3 dwustronne karty dostarczające informacji na temat endometriozy, cyklu miesięcznego, mięśniaków macicy, tabletek antykoncepcyjnych, zawiera również pytania do lekarza.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model związany z menopauzą

 • Zmiany zachodzące podczas menopauzy dotykają kości kobiet i zdolności reprodukcyjnej;
 • Ten dwuprzekrojowy model pozwala wyjaśnić pacjentkom obie kwestie, opisując osteoporozę i histerektomię;
 • Jedna strona obrazuje menopauzalny ubytek kostny i cechy kości udowej dotkniętej typowym procesem osteoporotycznym;
 • Dla porównania jest także obraz zdrowej kości;
 • Druga strona pokazuje histerektomię, widać macicę, pochwę i jajniki w kontekście zróżnicowanych zabiegów chirurgicznych.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model żeńskiego układu rozrodczego

 • Do podstawy modelu jest przytwierdzona tablica z przekrojem przez narządy rodne kobiety, z której można wyjmować karty z ilustracjami i informacjami dla pacjentek na temat torbieli jajników, mięśniaków macicy i endometriozy.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model do nauki badania piersi

 • Zaprojektowany szczególnie dla onkologów, aby uczyć pacjentki, które właśnie przeszły zabieg jednostronnej mastektomii;
 • Samobadanie jest jednym ze sposobów wykrywania zmian o charakterze guzowatym w drugiej, pozostałej piersi;
 • Model zbudowany jest z materiału przypominającego skórę, a pod jego powierzchnią wyczuwalne są guzki;
 • Zawiera informacje ile jest guzków i gdzie są zlokalizowane.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model przedstawiający raka piersi

Model przedstawia przekrój przez pierś. Zawiera sześć kolorowych zakładek, które dotyczą różnych aspektów schorzenia, takich jak:

 • fibrocysty;
 • zmiany łagodne;
 • raka w miejscu (in situ);
 • wczesną inwazję i nacieczenie węzłów chłonnych.

Każda zakładka wykonana jest z transparentnego materiału i może zostać umieszczona na przekroju, by zobrazować daną zmianę. Na podstawie umieszczona jest skala rozmiarów guza. To cenne narzędzie pozwala edukować pacjentki i ich rodziny.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy do ćwiczenia zakładania wkładki wewnątrzmacicznej - 1

 • Ten w pełni funkcjonalny model został zaprojektowany jako element ćwiczeń w celu zapoznania lekarzy i klinicystów z procesem zakładania wkładki wewnątrzmacicznej przed wykonaniem procedury na pacjentce;
 • Oddaje rzeczywistą wielkość i kształt macicy, dzięki temu lekarze są w stanie doświadczyć realistycznej symulacji tej procedury.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy do ćwiczenia zakładania wkładki wewnątrzmacicznej - 2

 • Model został zaprojektowany jako element ćwiczeń w celu zapoznania lekarzy i klinicystów z procesem zakładania wkładki wewnątrzmacicznej;
 • Oddaje rzeczywisty kształt i wielkość macicy, dzięki czemu lekarze mogą doświadczyć realistycznej symulacji tej procedury a składana podstawka ułatwia ćwiczenia.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy do demonstracji zakładania wkładki wewnątrzmacicznej - 1

 • Model przedstawia przekrój przez macicę i może być używany w gabinecie by zaprezentować pacjentce na czym polega zabieg zakładania spirali wewnątrzmacicznej;
 • Pacjentki będą czuć się bardziej komfortowo, gdy zobaczą przed zabiegiem na czym dokładnie polega i jak przebiega;
 • Model zawiera wyciąganą kartę z informacjami o zabiegu i mechanizmie działania spirali.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy do demonstracji zakładania wkładki wewnątrzmacicznej - 2

 • Model przedstawia przekrój przez macicę i może być używany w gabinecie by zaprezentować pacjentce na czym polega zabieg zakładania spirali wewnątrzmacicznej;
 • Pacjentki będą czuć się bardziej komfortowo, gdy zobaczą przed zabiegiem na czym dokładnie polega i jak przebiega;
 • Model zawiera wyciąganą kartę z informacjami o zabiegu i mechanizmie działania spirali.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model różnych stadiów rozwoju raka jajnika

 • Model został stworzony w celu edukowania pacjentek na temat raka jajnika;
 • Pomaga wyjaśnić, w jaki sposób choroba rozprzestrzenia się na różne narządy - zwłaszcza wątrobę i płuca - w serii etapów;
 • Model ma charakter interaktywny, zawiera nakładki z etykietami różnych narządów i pokazuje w jaki sposób są one dotknięte w każdym stadium raka;
 • Ułatwia to onkologowi pokazanie pacjentce postępu choroby.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model mechanizmu działania Erlotinibu

 • Wykorzystując połączenie animacji i literatury informacyjnej ten dwuczęściowy model pokazuje w prosty sposób, jak komórki rakowe rosną i rozprzestrzeniają się w ciele w kontekście mechanizmu działania leku;
 • Górna część pokazuje, jak Erlotinib przechwytuje receptor aktywnych komórek nowotworowych ograniczając wzrost raka;
 • Badania wykazały, że zdolność pacjenta do wizualizacji leczenia poprawia rokowanie;
 • Dolna część prezentuje organy klatki piersiowej i jamy brzusznej w powiązaniu z informacjami zawartymi na kartach;
 • Można na nich znaleźć wiadomości na temat anatomii, MOA, i przewodnik po dawkowaniu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model mechanizmu działania Tussionexu

 • Dzięki wykorzystaniu technik audiowizualnych model pozwala wyjaśnić mechanizm działania Tussionexu;
 • Sekwencje świetlne pomagają lekarzowi prowadzić dyskusję o MOA;
 • 12-godzinny czas uwalniania leku został podkreślony przez podświetlony zegar;
 • Możliwe jest włączanie i wyłączanie modelu oraz regulacja głośności;
 • Dołączone są podpórki ułatwiające oglądanie modelu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model mechanizmu działania Tussionex - zegar

 • Zegar został zastosowany dla promowania 12-godzinnego czasu uwalniania leku;
 • Ilustracja przedstawia mechanizm działania Tussionexu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model molekularny

 • Obecnie na rynku są dostępne dwa leki skuteczne w leczeniu świńskiej grypy - Roche’s Tamiflu i GSK’s Relenza;
 • Oba należą do inhibitorów neuraminidazy;
 • Blokują szerzenie się wirusa między komórkami organizmu;
 • Model ilustruje sposób działania inhibitorów neuraminidazy;
 • Pięć kart umieszczonych w modelu zawiera informacje, które mogą być użyte do wyjaśnienia sposobu działania, korzyści specyficzne dla leku, dawkowanie.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model Johnson & Johnson Ethicon Endo Surgery

 • Zaprojektowany, by uświadomić pacjenta na czym polega założenie opaski do zredukowania ilości spożywanego jedzenia w jednym czasie.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Dwuczęściowy model serca

Model odzwierciedla rzeczywisty rozmiar serca z ruchomą częścią z przodu. Dokładnie widać na nim tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe. Po wewnętrznej stronie widać zastawkę pnia płucnego, zastawkę trójdzielną, mitralną oraz mięśnie brodawkowate.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model serca

Model dokładnie odwzorowuje budowę serca oraz jego unaczynienie. Dzięki temu lekarz może wyjaśnić pacjentowi istotę zabiegów chirurgicznych (w odniesieniu do struktur anatomicznych) takich jak:
• założenie cewnika balonowego;
• graft z żyły odpiszczelowej;
• stent naczyniowy z przodu.
Na tylnej stronie modelu widać zastawkę aorty, zastawkę trójdzielną, mitralną oraz prawą i lewą komorę serca.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca

Model przedstawia serce w rzeczywistym rozmiarze, na którym dokładnie widać aortę i naczynia płucne. Dzięki możliwości otwarcia modelu zostały uwidocznione:
• tętnica płucna;
• zastawka trójdzielna;
• zastawka mitralna;
• mięśnie brodawkowate.
Model znajduje się na podstawie. W jego tylnej części znajduje się tablica z dokładnym opisem struktur anatomicznych.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca - 1

 • Model umieszczony na wytrzymałej podstawie, pokazuje anatomię zdrowego serca z możliwością odczepienia przedniej części;
 • Po jej usunięciu widoczne są jamy i zastawki serca;
 • Na powierzchni są także naczynia wieńcowe.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca - 2

 • Model umieszczony na wytrzymałej podstawie;
 • Przekrój prezentuje jamy i zastawki zdrowego serca.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca - 3

 • Model pokazuje przekrój przez niezmienione chorobowo serce, na którym widać zastawki i komory;
 • Z tylnej części modelu wyciągane są karty zawierające informacje edukacyjne.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca Lipitor, Caduet

 • Przekrój przez serce pokazujący powikłania nadciśnienia tętniczego i/lub wysokiego poziomu cholesterolu;
 • W sercu widoczna jest kardiomiopatia rozstrzeniowa (osłabiona ściana lewej komory), zawał mięśnia sercowego, zwapnienie zastawki mitralnej;
 • Przekrój przez mózg prezentuje zator i zmiany wynikające z niedotlenienia;
 • Podstawa zawiera dwie karty informacyjne.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model z zaznaczonymi tętnicami serca

Model ukazuje przebieg najważniejszych tętnic w sercu. Znajduje się na podstawie, w której umieszczone są dwie karty opisujące progresję miażdżycy i rolę tętnic wieńcowych w jej przebiegu.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Przezroczysty model sylwetki człowieka z zaznaczonym sercem, wątrobą i jelitami

Model pokazuje jak zahamować produkcję złego cholesterolu (LDL) w wątrobie i wchłanianie z jelita cienkiego. Trzy wyciągane karty z podstawy, na której umieszczony jest model wyjaśniają tworzenie się płytki miażdżycowej, która prowadzi do miażdżycy tętnic

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca z tętnicami i żyłami na akrylowej podstawie

Model przedstawia rzeczywistej wielkości serce z zaznaczonymi żyłami i tętnicami na akrylowej podstawie. Posiada wydrukowaną kartę z ilustracjami i opisem naczyń. Istnieje możliwość otwarcia modelu by uwidocznić dokładnie:
• tętnicę płucną;
• zastawkę trójdzielną;
• zastawkę mitralną;
• mięśnie brodawkowate.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Czteroczęściowy model nadciśnienia tętniczego

 • Efekty nadciśnienia tętniczego są często poważne i dotyczą wielu narządów niezbędnych dla życia;
 • Model składa się z czterech części, które prezentują wpływ nadciśnienia tętniczego na organy:
 1. Mózg-zator
 2. Serce-uszkodzenie z powodu zawału
 3. Nerki-powierzchnia jest zmieniona chorobowo, widoczna guzowatość nerek
 4. Tętnice- plaki i zcieńczenie warstwy mięśniowej


Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model zmian zachodzących w nadciśnieniu tętnic płucnych

 • Model składa się z serii trzech tętnic;
 • Tętnice płucne zapewniają zaopatrzenie płuc w tlen;
 • Każda z nich pokazuje inne stadium zaawansowania nadciśnienia płucnego;
 • Widać, jak stopniowe pogorszenie stanu powoduje tworzenie się płytki, która zamyka światło naczynia;
 • Podstawa zawiera z tyłu pojemnik, w którym znajdują się karty pomagające zrozumieć pacjentowi, gdzie w jego ciele zlokalizowane są tętnice;
 • Znajduje się tam również schemat płucnego i systemowego obiegu krwi;
 • Dodatkowe miejsce można wykorzystać do przechowywania notesu z wyrywanymi kartkami.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model naczyń z odkładającymi się złogami cholesterolu

Model stanowią 3 przekroje przez ścianę naczyń, w których odkładają się złogi cholesterolu. Dzięki niemu łatwiej będzie wyjaśnić pacjentowi rolę cholesterolu w tworzeniu blaszki miażdżycowej, której pęknięcie jest jedną z ważniejszych przyczyn zawału serca i udaru mózgu.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Cholesterol LDL / HDL Model

Model pokazuje, jak LDL i HDL wpływa na ryzyko powstawania choryby wieńcowej serca. Doskonałe narzędzie edukacyjne dla pacjentów cierpiących na zaburzenia lipidowe i hipercholesterolemię.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model serca i trzustki

Pokazuje wycinek trzustki, pęcherzyk żółciowy, śledzionę i dwuczęściowe serce. Zaznaczone są na nich punkty zajmowane przez cukrzycę.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zakrzepu w ścianie naczyń

Model składa się z przekroju przez ścianę tętnicy, w której tworzy się zakrzep oraz z czterech przekrojów przez ścianę tętnic w przedniej części podstawy modelu, które pokazują ewolucję zmian w naczyniach od zdrowej tętnicy poprzez pasma tłuszczowo-lipidowe, płytkę włókniejącą, aż do jej pełnego rozwoju.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model naczyń uszkodzonych na skutek odkładania się w nich złogów tłuszczowych - 1

Model pokazuje przekrój przez naczynia tętnicze i sposób w jaki z czasem dochodzi do zwężenia ich światła na skutek odkładania się złogów tłuszczowych. W przedniej części modelu znajdują się wyciągane karty z informacjami dla pacjenta na temat tego procesu oraz sposobach zapobiegania miażdżycy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model naczyń uszkodzonych na skutek odkładania się w nich złogów tłuszczowych - 2

Model składa się z przekroju przez 3 ściany tętnic w różnym stopniu zajętych przez odkładanie się złogów tłuszczowych. Różnią się one elastycznością w zależności od progresji zmian. Model ułatwi lekarzowi rozmowę z pacjentem na temat ostrego zespołu wieńcowego lub mechanizmów powstania miażdżycy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model naczyń uszkodzonych na skutek odkładania się w nich złogów tłuszczowych - 3

Model tworzą przekroje przez tętnice na różnym etapie powstawania miażdżycy. Pokazuje zdrowe naczynie, zwężone na skutek odkładania się złogów oraz całkowite zamknięcie światła tętnicy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 2
 

Model naczyń uszkodzonych na skutek odkładania się w nich złogów tłuszczowych - 4

Model pokazuje przekrój przez normalną zdrową tętnicę oraz 3 przekroje przez tętnice zatkane przez złogi tłuszczowe na różnym etapie rozwoju choroby.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model serca

Model przestawia serce z założonym stentem i cewnikiem balonowym, co ułatwia pokazanie pacjentowi na czym polegają niektóre z operacji kardiochirurgicznych. Do tylnej części podstawy modelu dołączono tablicę z kluczowymi słowami do opisu zaburzeń naczyniowych i strukturalnych.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model 3 tętnic dotkniętych miażdżycą

Model prezentuje przekrój przez zdrową tętnicę oraz dwa przekroje przez tętnice w różnych stadiach rozwoju miażdżycy. Na schematycznym diagramie serca zaznaczono lokalizację najważniejszych tętnic, które mogą być dotknięte tą chorobą.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zakrzepu w układzie sercowo - naczyniowym

Model prezentuje przekrój przez naczynie, na którym pokazano progresję tworzenia złogów cholesterolu i zakrzepu w trakcie trwania chorób sercowo-naczyniowych.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model żołądka

Model pokazuje przekrój przez żołądek, dokładnie obrazując jego anatomię. Zaznaczono na nim zapalenie przełyku oraz wrzód żołądka. Model zamontowano na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.
Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model okrężnicy

Na modelu przedstawiono okrężnicę, która służy do zaprezentowania pacjentowi na czym polegają najważniejsze choroby związane z tym narządem takie jak:
• choroba Crohna;
• rak jelita grubego;
• wrzodziejące zapalenie okrężnicy;
• zapalenie uchyłków jelita grubego;
• hemoroidy.

Minimalny nakład 500 sztuk.

 

1 / 1
 

Model okrężnicy

Model jest przekrojem okrężnicy, na którym zaznaczono dokładnie różne warstwy i tkanki rozwarstwionego narządu. Model zamontowano na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Minimalny nakład 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model odbytnicy

Model odbytnicy wykonany z elastycznego przezroczystego plastiku o grubości 3 mm.

Minimalny nakład 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model patologicznie zmienionej wątroby i pęcherzyka żółciowego

Model jest przekrojem przez wątrobę i pęcherzyk żółciowy, na którym widać wewnętrzną strukturę jej ściany oraz kamienie żółciowe. Zaznaczono drogi żółciowe oraz tętnice i żyły. Na tym modelu lekarz może zaprezentować pacjentowi na czym polegają takie schorzenia jak marskość wątroby, niedrożność dróg żółciowych, kamica żółciowa i nowotwór.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zdrowej wątroby

Model pokazuje przekrój przez zdrową wątrobę i pęcherzyk żółciowy, prawy i lewy przewód żółciowy, przewód pęcherzykowy i przewód żółciowy wspólny.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model tarczycy

Model prawidłowej tarczycy oraz ze zmianami w gruczole powstającymi w wyniku zapalenia tarczycy Hashimoto, choroby Gravesa- Basedowa oraz raka brodawkowatego tarczycy. Z tyłu podstawy, na której umieszczono model znajdują się karty z informacjami na temat tych schorzeń.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model męskiego układu rozrodczego

Model przedstawia przekrój przez męski układ rozrodczy, na którym zaznaczono pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, odbytnicę, penis oraz jądro. W przedniej części podstawy modelu znajdują się 4 przekroje przez gruczoł krokowy w różnych stadiach.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model męskiego układu rozrodczego - 2

Model przedstawia przekrój przez męski układ rozrodczy, na którym zaznaczono pęcherz moczowy, gruczoł krokowy, odbytnicę, penis oraz jądro. Model osadzono na solidnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model gruczołu krokowego w różnych stadiach choroby

Model przedstawia normalny zdrowy gruczoł krokowy oraz dwa patologiczne stany :
• powiększenie prostaty ;
• postępujące powiększenie prostaty.
Został osadzony na plastikowej podstawie, zawiera 4 wyciągane tablice z dwustronnie wydrukowanymi informacjami na temat zmian chorobowych tego narządu.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model gruczołu krokowego w kształcie sześcianu

Na każdej stronie modelu zobrazowano różne stadia rozwoju choroby gruczołu krokowego, takie jak:
• zdrowy gruczoł;
• łagodny rozrost prostaty (BPH);
• duża prostata z podejrzeniem o guzek;
• możliwy rak.

Wystarczy włożyć palec wskazujący w podstawę modelu i skierować go w odpowiednią stronę, by wyczuć wyżej wymienione stany.

Nakład minimalny 500 sztuk.
 

1 / 1
 

Model gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

Model jest przekrojem przez pęcherz moczowy i gruczoł krokowy, który otacza szyjkę cewki moczowej. Dzięki takiemu zobrazowaniu łatwo będzie lekarzowi wytłumaczyć pacjentowi, że powiększenie gruczołu na skutek ucisku cewki spowoduje trudności i ból w czasie oddawania moczu.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model pęcherza moczowego zamknięty w sześcianie

Po jednej stronie modelu pokazany został pełny pęcherz moczowy a po drugiej opróżniony.
Służy to do zademonstrowania istoty pęcherza nadreaktywnego W górnej części sześcianu wmontowano zegar do użytku praktycznego.
Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model nerki

Model jest dwukrotnie powiększonym ( w stosunku do rzeczywistych rozmiarów) przekrojem przez nerkę oraz nadnercze. Dokładnie zaznaczono wszystkie struktury anatomiczne. Model jest osadzony na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kłębuszka nerkowego

Model jest przekrojem przez kłębuszek nerkowy pokazujący mechanizm filtracji w nerce. Jest otoczony przez torebkę Bowmana w nefronie nerki. Widoczna jest też tętniczka doprowadzająca i odprowadzająca. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego, w której znajdują się karty z wydrukowanymi informacjami na temat kłębuszka, aparatu przykłębuszkowego, klasyfikacji niewydolności nerek.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model płodu w macicy

Model prezentuje przekrój przez żeńską miednicę w czasie 40 tygodnia ciąży z płodem, który można wyjąć. Jest doskonałym źródłem do nauki o prawidłowej pozycji jaką powinno przyjąć dziecko przed porodem oraz pozwala zrozumieć funkcję żeńskiego układu rozrodczego, układu moczowego oraz anatomię miednicy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Żeński układ rozrodczy

Model prezentuje przekrój przez zewnętrzne i wewnętrzne żeńskie narządy płciowe w żeńskim układzie rozrodczym z dokładnie zaznaczonymi strukturami anatomicznymi. Model znajduje się na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model macicy

Model przedstawia macicę oraz żeńskie narządy rozrodcze z typowym obrazem patologicznych stanów takich jak: zrosty, nowotwór w 4 najczęściej występujących obszarach, torbiele, endometriozę, mięśniaki, włókniaki, polipy i zapalenie jajowodu.

Nakład minimalny 500 sztuk.

 

1 / 1
 

Model żeńskiego układu rozrodczego

Model prezentuje przekrój przez wewnętrzne żeńskie narządy płciowe w układzie rozrodczym z dokładnie zaznaczonymi strukturami anatomicznymi. Model znajduje się na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model neuronu

Kieszonkowy model neuronu pokazujący jeden neuron zniszczony przez ciało obce lub układ immunologiczny pozbawiony kontroli. Model znajduje się w czarnym kartonowym pudełku.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model przekroju przez kobiecą pierś

Model jest przekrojem przez kobiecą pierś z zaznaczonymi łagodnymi guzami, cystami, zrazikami gruczołu, guzem nowotworowym. Widać również otaczające tkanki, tkankę tłuszczową, mięśnie i żebra. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego, w której znajdują się karty informacyjne dla pacjentek na temat wymienionych schorzeń.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model węzła chłonnego

Węzeł chłonny składa się z 3 części. Każda część jest formowana z przezroczystego plastiku i każda ma replikę guza wewnątrz górnej, środkowej i dolnej części. Model jest pusty w środku. Jest osadzony na stabilnej podstawie, zawiera 4 karty z informacjami dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model 1 kg tkanki tłuszczowej

Model prezentuje wygląd 1 kg tkanki tłuszczowej, został wykonany z elastycznego materiału z gumy silikonowej.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model prezentujący zmiany w 4 różnych narządach w przebiegu cukrzycy

Model jest przekrojem przez nerkę, serce, tętnicę oraz mózg ze zmianami charakterystycznymi w przebiegu cukrzycy. Organy są wymienne i mogą być indywidualnie obracane. Znajduje się na stabilnej podstawie a w tylnej części zawiera tablicę z wysuwanymi kartami z informacjami dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model prezentujący zmiany w 6 różnych narządach w przebiegu cukrzycy

Model jest przekrojem przez oko, trzustkę, nerkę, mózg, serce i tętnice z charakterystycznymi zmianami w przebiegu cukrzycy. Organy są wymienne i mogą być indywidualnie obracane. Znajduje się na stabilnej podstawie i zawiera tablicę z wysuwanymi kartami z informacjami dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zęba

Model składa się z 2 zębów osadzonych w zębodole. Z jednej strony przedstawia przekrój przez zdrowy ząb, a z drugiej przez ząb objęty procesem próchnicowym. Na każdym przekroju widać dokładnie zaznaczone szkliwo, zębinę, miazgę, cement, kość, naczynia krwionośne i włókna nerwowe.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kości

 • Zaprojektowany, by dostarczyć informacji kobietom w okresie postmenopauzalnym, które mają osteopenię lub osteoporozę;
 • Model znajduje się na transparentnej ściance;
 • Ukazuje progresję zmian od zdrowej kości, przez osteopenię, aż do osteoporozy;
 • W podstawce znajdują się karty z dodatkowymi informacjami dla pacjentów, takimi jak: progresja procesów utraty tkanki kostnej, ćwiczenia, wapń, witamina D, terapia bisfosfonianami, bezpieczeństwo.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kości zamknięty w sześcianie

Model pokazuje kość zamkniętą w sześciennym pudełku. Z jednej strony jest pokazana zdrowa kość o prawidłowej gęstości, a z drugiej kość w przebiegu osteoporozy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kości zamknięty w pudełku o kształcie prostopadłościanu

Model zawiera dwie zestawione obok siebie kości, jedna z nich ma prawidłową gęstość tak jak u osoby zdrowej, druga część modelu przedstawia kość o obniżonej gęstości w przebiegu osteoporozy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model złamania trzonu kręgu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Model przedstawia złamanie trzonu kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Fragment kręgosłupa jest zamontowany na solidnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model przedstawiający złamanie kości

Model kieszonkowy prezentuje 3 częste złamania: barku, biodra oraz stopy i metodę leczenia za pomocą ultradźwięków. Model jest na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model szkieletu ludzkiego

Ten model anatomiczny szkieletu jest doskonałym narzędziem do nauki. Został skonstruowany z wytrzymałego tworzywa sztucznego z kończynami, w których możliwy jest ruch w stawie oraz czaszką składającą się z 3 części. Zamontowano go na solidnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model barku

Ten instruktażowy model barku pokazuje przywodzenie, przodoskręcenie, tyłoskręcenie i rotację wewnętrzną i zewnętrzną, zawiera elastyczne więzadła. Umieszczony na solidnej podstawie.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

 • Anatomiczny model kręgosłupa dotkniętego ZZSK pomaga zrozumieć pacjentom ich stan, progresje choroby oraz to, jak ważne jest przyjmowanie leków w tej sytuacji;
 • Zawiera wyciągane karty z informacjami i wydrukami zdjęć radiograficznych.

 Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model kręgosłupa

Naturalnej wielkości model prezentuje kręgosłup z dokładnie zaznaczonymi kręgami i krążkami międzykręgowymi, kanałem kręgowym a także naturalnymi krzywiznami kręgosłupa. Model zawiera również kompletną miednicę, kość krzyżową, naczynia krwionośne, włókna nerwowe. Zaznaczono przepuklinę krążka między 3 a 4 kręgiem lędźwiowym.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model biodra i stawu biodrowego

Ten model demonstruje przodozgięcie, tyłozgięcie, przywiedzenie, rotację wewnętrzną i zewnętrzną oraz elastyczne więzadła. Umieszczony na solidnej podstawie.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model stawu biodrowego ze zmianami patologicznymi

Model pokazuje zmiany w stawie biodrowym na skutek reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, zapalenia kości i stawów. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model stawu biodrowego

Model jest repliką implantu stawu biodrowego, aby pokazać chirurgiczny zabieg wymiany. Zawiera panewkę stawową i głowę kości. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.
 

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model stawu kolanowego

Demonstruje on ruchy zgięcia, odgięcia, rotacji wewnętrznej/zewnętrznej, zawiera elastyczne więzadła.
Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kolana objętego osteoporozą

Model pokazuje kolano oraz zaznaczone na nim chrząstkę stawową i rzepkę objęte osteoporozą.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model implantu stawu kolanowego

Ten model jest repliką implantu kolanowego, aby pokazać chirurgiczny zabieg wymiany. Zawiera komponent kości udowej, rzepki, ruchome łożysko kolanowe, tacę piszczelową. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Transparentny model kolana z miernikiem bólu

 • Zaprojektowany by pokazać pacjentowi miejsce i przestrzeń, w ktorą zostanie wstrzyknięty lek;
 • Błona maziowa została oznaczona kolorem niebieskim i przyczepiona do chrząstki kości udowej;
 • Miernik bólu umieszczony na podstawie modelu pozwala lekarzowi oceniać poziom dyskomfortu pacjenta.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kolana z miernikiem bólu

Model pozwala na porównanie zarówno zdrowego kolana jak i zmian osteoartretycznych II stopnia. W celu lepszego manewrowania kolanem więzadła są giętkie. Cechą charakterystyczną jest możliwość sprecyzowania bólu i ruchomości stawu, co pozwala lekarzowi śledzić postępy pacjenta podczas terapii.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk 

1 / 1
 

Transparentny model kolana

 • Zaprojektowany by pokazać pacjentowi miejsce i przestrzeń, w ktorą zostanie wstrzyknięty lek;
 • Błona maziowa została oznaczona kolorem niebieskim i przyczepiona do chrząstki kości udowej.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model stawu skokowego

Ten rzeczywistych rozmiarów model stawów stopy doskonale nadaje się do demonstrowania ruchów rotacyjnych, zginania i odginania. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model dłoni i nadgarstka

Model pokazuje budowę kości i stawów prawej dłoni i nadgarstka. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model stawu łokciowego

Ten model pozwala zademonstrować rozciąganie, zginanie, rotację kości promieniowej, zawiera elastyczne więzadła. Model osadzono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model stawu dotkniętego reumatoidalnym zapaleniem stawów

Model nie dotyczy konkretnego stawu, ale pokazuje wszystkie niezbędne elementy, by pokazać progresję reumatoidalnego zapalenia stawów od zdrowego do postaci ciężkiej. Choroba zajmuje wiele stawów, dlatego ten nietypowy model służy do wyjaśnienia pacjentowi zmian chorobowych zachodzących w jego ciele, w różnych miejscach. Razem z ilustracjami i zrozumiałymi opisami model stanowi doskonałe narzędzie do edukacji pacjenta na temat objawów takich jak:

 • zapalenie,
 • obrzęk,
 • erozję stawową,
 • zwężenie szpary stawowej,
 • wzrost łuszczki stawowej,
 • erozję chrząstek stawowych,
 • erozję podchrzęstną i różne stopnie ruchomości stawu.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Model ten pokazuje paraliż i deformację ręki na skutek reumatoidalnego zapalenia stawów. Błona maziowa otaczająca staw jest objęta procesem zapalnym i następuję wzrost wytwarzania płynu stawowego. Otaczające tkanki również są objęte stanem zapalnym a chrząstka stawowa jest zniszczona.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model czterostopniowy zapalenia kości i stawów kolana

Seria zginających się modeli stawu kolanowego prezentuje zmiany degeneracyjne związane z zapaleniem kości i stawów w stadiach od normalnego do ciężkiego. Do kości przyczepione są ważne ścięgna i więzadła. Podczas zgięcia widoczna jest chrząstka dotknięta erozją.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Model ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów - 2

Model dłoni z zapaleniem stawów, pokryty tworzywem w dotyku podobnym do ludzkiej skóry, pozwala podczas badania palapacyjnego wyczuć zmiany artretyczne.
Model ten pokazuje deformacje spowodowane przez reumatoidalne zapalenie stawów. Stan zapalny błony maziowej stawu powoduje jej pogrubienie i zwiększenie wydzielania płynu wewnątrz stawu. Ponadto widać stan zapalny otaczających tkanek, jak również uszkodzenie chrząstki stawowej.

Nakład minimalny 500 sztuk

1 / 1
 

Kość udowa objęta osteoporozą

Model prezentuje złamanie głowy kości udowej. Jeden z przekroi pokazuje normalną kość a drugi przekrój przez kość objętą osteoporozą. Obydwie części są ze sobą połączone za pomocą magnesów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model zdrowej kości i kości z osteoporozą zestawiony z kością po leczeniu

Model pokazuje kość osoby zdrowej zestawioną z kością osoby chorej po jednej stronie, natomiast po drugiej stronie zaznaczono zmiany w następstwie leczenia schorzenia. Do modelu dołączone są 4 karty z wydrukowanymi informacjami edukacyjnymi dla pacjenta.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa

Model składa się z fragmentu odcinka lędźwiowego kręgosłupa wraz z kością krzyżową i ogonową. Umieszczony został na stabilnej plastikowej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa

 • Zaprojektowany by pomóc wyjaśnić pacjentkom istotę osteoporozy od zmian poprzedzających chorobę aż do jej stadium zaawansowanego. Kręgi mają różne kolory i są ułożone wg stopnia zaawansowania procesu chorobowego;
 • Na początku (u podstawy) zdrowa kość, dalej osteopenia, osteoporoza, aż do łamania kompresyjnego i złamania przedniego klinowego.

Minimalny nakład zamówienia: 500 sztuk

1 / 1
 

Fragment kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)

Model przestawia 4 kręgi wraz z krążkami międzykręgowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Umieszczono go na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa z przepukliną krążków międzykręgowych

Model lędźwiowego odcinka kręgosłupa ilustrujący przepuklinę grzbietowo-bocznej części krążka międzykręgowego. Służy do prezentowania anatomii i urazów tego odcinka kręgosłupa.
Zawiera dwa krążki z przepuklinami zamontowane na podstawie.
 

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa ze zmianami patologicznymi

Model pokazuje przekrój przez 4 kręgi kręgosłupa. W dolnej części jest prawidłowa struktura kości, w pozostałych występują: złamanie kompresyjne, kość z osteoporozą oraz złamanie przedniej części kręgu. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa z osteoporozą

Model pokazuje przekrój przez 3 kręgi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, na których widać postępujący proces osteoporozy. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model fragmentu lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Model prezentuje kręgi L1, L2, L3 oraz krążki międzykręgowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model kręgosłupa zdrowego i objętego osteoporozą

Model składa się z 2 fragmentów kręgosłupa osadzonych na solidnej podstawie z tworzywa sztucznego. Po lewej stronie widać zdrowy kręgosłup, po prawej obecne są zmiany w przebiegu osteoporozy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Siedmioczęściowy przekrój przez kręgosłup

Model przedstawia przekrój przez 7 kręgów kręgosłupa. Pokazuje zdrowe kręgi oraz patologicznie zmienione w przebiegu osteoporozy, złamania kompresyjnego, złamania przedniej części kręgu. Model umieszczono na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Model kręgosłupa z osteoporozą

Model składa się z dwóch części umieszczonych na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego. Po lewej stronie widać kręgosłup z osteoporozą a po prawej przekrój przez ten kręgosłup. Do modelu dołączone są karty z wydrukowanymi informacjami dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model kręgosłupa zamknięty w sześcianie

Model przedstawia fragment kręgosłupa zamknięty w sześciennej kostce. Po jednej stronie widać zdrowy kręg a po drugiej kręg objęty osteoporozą. Ściany wewnętrzne kostki są pokryte ilustracjami zdrowej kości oraz kości o zmniejszonej gęstości w przebiegu osteoporozy.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Kieszonkowy model kręgosłupa

Model pokazuje przekrój przez 4 kręgi kręgosłupa: w jednym jest zdrowa kość, w pozostałych trzech są zaznaczone różne stadia osteoporozy ze złamaniem kompresyjnym i złamaniem przedniego brzegu kręgu włącznie.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Model prezentujący osteoporozę w kręgosłupie i stawie biodrowym

Model składa się z dwóch części. Po lewej stronie jest przekrój przez kręgosłup prezentujący różne stadia zaawansowania osteoporozy, po prawej stronie staw biodrowy oraz kość udowa objęte osteoporozą.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Tablica z 4 wyciąganymi kartami informacyjnymi

Model składa się z tablicy umieszczonej na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego oraz 4 wyciąganych kart z informacjami na temat anatomii poszczególnych narządów, objawów choroby, efektów leczenia. Skuteczne narzędzie edukacyjne dla lekarzy i ich pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Tablica z wyciąganymi kartami

Model składa się z tablicy umieszczonej na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego oraz wyciąganych kart z informacjami na temat oporności na insulinę, objawów choroby, anatomii narządów, które są nią dotknięte oraz efektów leczenia. Skuteczne narzędzie edukacyjne dla lekarzy i ich pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk
 

1 / 1
 

Tablica z ryciną układu oddechowego

Model przedstawia tablicę z ryciną przedstawiającą układ oddechowy człowieka, umieszczoną na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego. Zawiera 3 wyciągane karty, na których dwustronnie wydrukowano informacje edukacyjne dla pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Tablica z 7 wyciąganymi kartami informacyjnymi

Model przedstawia tablicę na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego zawierającą 7 wyciąganych kart z informacjami na temat anatomii, objawów choroby, efektów leczenia. Skuteczne narzędzie edukacyjne dla lekarzy i ich pacjentów.

Nakład minimalny 500 sztuk

 

1 / 1
 

Nasze produkty